Ympäristöterveys

vesinäytteenotto

Selänteen toiminta on päättynyt 30.9.2023.
Haapajärven kaupungin ympäristöpalvelut vastaa 1.10.2023 alkaen Haapajärven, Kärsämäen, Pyhäjärven ja Reisjärven ympäristöterveydenhuollon palveluista. Ajantasaiset tiedot löytyvät Haapajärven sivuilta haapajarvi.fi

Palvelut jatkuvat entisellään, mutta organisaatio on muuttunut.

Ympäristöterveysvalvonnan tavoitteena on varmistaa elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnan avulla. Ympäristöterveydenhuolto vastaa elinympäristön laadun turvaamisen ennalta ehkäisevistä toimista, joilla torjutaan mikrobiologisten, fysikaalisten ja kemiallisten tekijöiden aiheuttamaa uhkaa terveydelle. Valvomalla lakien noudattamista ja ohjeistamalla kuntalaisia varmistetaan, että elinympäristöön vaikuttava toiminta on suunniteltua ja toimintaa harjoitetaan turvallisesti.

VALVONTASUUNNITELMA

Toimintaa ohjaa Selänteen ympäristölautakunnan hyväksymä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma. Suunnitelma on laadittu vuosille 2020-2024 ja se on päivitetty vuodelle 2021.

 


HUOM!
Suosittelemme asiointia ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostitse.

Ympäristöterveydenhuollosta vastaava johtaja

Ympäristöjohtaja
Sanna Räty
040 3008 270

Ympäristötarkastajat

Tanja Lamberg
040 3008 275

Reijo Pelkonen
040 3008 273

Mirka Similä
040 3008 274

Janne Haapiainen
040 1937 518

Valvontaeläinlääkärit

Marikki Valli
044 4456 687

Marianna Oikarinen
044 4456 764