Olet tässä

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu huolehtii kuntayhtymän alueella luonnon ja muun ympäristön suojelusta ja seurannasta sekä antaa neuvontaa ja toimii lupa- ja valvontaviranomaisena.
pelto- ja järvimaisema

Selänteen toiminta on päättynyt 30.9.2023.
Haapajärven kaupungin ympäristöpalvelut vastaa 1.10.2023 alkaen Haapajärven, Kärsämäen ja Reisjärven ympäristönsuojelun palveluista. Ajantasaiset tiedot löytyvät Haapajärven sivuilta haapajarvi.fi
Pyhäjärven kaupunki vastaa 1.10.2023 alkaen Pyhäjärven ympäristönsuojelun palveluista, ajantasaiset tiedot löytyvät Pyhäjärven sivuilta pyhajarvi.fi

Palvelut jatkuvat entisellään, mutta eri organisaatioiden alaisuudessa.

 

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät:

 • ympäristönsuojelun lakisääteiset valvonta- ja edistämistehtävät (kunnan alueella)
 • ympäristönsuojelun
  • suunnittelu
  • kehittäminen
  • ohjaus
  • neuvonta
 • ympäristönsuojeluun liittyvät lausunnot, esitykset ja aloitteet
 • ympäristönsuojelua koskeva tiedottaminen, valistus ja koulutus
 • yhteistyö muiden viranomaisten kanssa ympäristönsuojeluasioissa.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä on lisäksi säädetty ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa, vesihuoltolaissa, vesilaissa, maastoliikennelaissa ja vesiliikennelaissa. Nämä tehtävät ovat pääsääntöisesti lupa- ja valvontaviranomaistehtäviä.


Lupamenettelyjen yhteensovittaminen

Jos haet kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää luvan käsittelijältä lupamenettelyjen yhteensovittamista.

Tutustu ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamiseen ympäristöhallinnon sivuilla.
 


Ympäristönsuojelun hakemukset ja päätökset julkaistaan ko. organisaation kuulutukset/ilmoitustaulu - sivulla.