Ympäristönsuojelun lomakkeet

Alla linkit lomakkeisiin, jotka löytyvät ymparisto.fi- sivuilta
lisäksi linkeistä löytyy ohjeita ja lisätietoja

Ympäristölupa

Yleinen ilmoitusmenettely:
- eläinsuojien ilmoitus
- sahojen, varikoiden, eläintarhojen ja huvipuistojen ilmoitus
- kemikaalivarastojen ilmoitus
elintarvike- ja rehutelollisuuden ilmoitus
- vähäisten ampumaratojen ilmoitus

Kertaluonteisen toiminnan ilmoitusmenettely:
- melu- ja tärinäilmoitus
- koeilmoitus

Rekisteröintimenettely
- asfalttiasemien rekisteröinti-ilmoitus
- betoniasemien ja betonituotetehtaiden rekisteröinti-ilmoitus
- energiatuotantolaitosten rekisteröinti.ilmoitus
- jakeluasemien rekisteröinti-ilmoitus
- VOC-toiminnan rekisteröinti-ilmoitus

sekä muut lomakkeet:

Muut ilmoituslomakkeet
- lantapoikkeus
- aumausilmoitus
- ilmoitus betonijätteen vähäisestä käytöstä maarakentamisessa
- toiminnanharjoittajan vaihtumislomake

Jätevedet
- Vapautuksen hakeminen vesi- ja/tai viemäriverkostoon liittymisestä
- Vapautuksen hakeminen vesi- ja/tai viemäriverkostoon liittymisestä, word lomake
- Poikkemishakemus jätevesien käsittelystä
- Liite 2 jätevesijärjestelmän kuvaus
- Liite 3A jätevesien vähäisyys
- Liite 3B liittäminen viemäriverkostoon
- Liite 3C kiinteistön haltijan korkea ikä ja muut elämäntilanteet
- Liite 3D kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste
-
Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä (täytettävä lomake)