Maa-ainesvalvonta ja luvat

kuormaaja

Maa-ainesvalvonnan tavoitteet

  • monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden geologisten luontotyyppien ja pohjavesialueiden säilyttäminen
  • maa-ainesten säästäväinen ja taloudellinen otto ja käyttö
  • alueiden käyttöön liittyvien ristiriitojen yhteensovittaminen
  • yhdenmukainen lupakäsittely
  • ottamisalueiden jälkihoidosta huolehtiminen

Maa-ainesvalvonnan tehtävät

  • ottamislupahakemusten käsittely
  • maa-ainesten ottamislupien valvonta
  • kotitarveoton valvonta

Maa-ainesten lupahakemukset, ilmoitukset ja päätökset julkaistaan kuulutukset -sivulla.

Keskeinen lainsäädäntö

Maa-aineslaki

Maa-aines asetus

Haapajärvi, Kärsämäki,
Pyhäjärvi ja Reisjärvi

Ympäristötarkastaja
Heikki Estola
p. 0403008271

Lisätietoa maa-ainesten ottamiseen liittyvistä luvista, ohjeet sekä toimialakohtaiset lomakkeet löytyvät myös valtion ympäristöhallinnon verkkosivuilta www.ymparisto.fi