Tupakka ja nikotiinivalmisteet

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynti

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynti on luvanvaraista toimintaa. Samalla luvalla voidaan myydä sekä tupakkatuotteita että nikotiininesteitä. Ympäristöterveysvalvonta myöntää tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntiluvat ja valvoo tupakointikieltoja ja -rajoituksia, sekä myyntilupien lupaehtojen noudattamista. Tupakkalain valvonta tapahtuu PPKY Selänteen valvontasuunnitelman mukaisesti.

Tietoa myyntiluvista löytyy Valviran nettisivuilta.

Linkki sähköiseen myyntilupahakemukseen.

Mikäli elinkeinonharjoittajalla on vanhan tupakkalain nojalla myönnetty tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa, saa hän myydä samassa myyntipaikassa myös nikotiininesteitä, tehtyään luvan myöntäneelle kunnalle kirjallisen ilmoituksen asiasta.
 

Nikotiinivalmisteiden myynti

Nikotiinivalmisteiden (nikotiinikorvaushoitotuotteet, esim. nikotinipurukumit ym.) myynti on lääkelain nojalla luvanvaraista toimintaa. Nikotiinivalmisteita saa myydä apteekkien yms. lisäksi tupakkaa myyvissä vähittäiskaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla sekä ravitsemisliikkeissä myyntipaikan sijaintikunnan myöntämän vähittäismyyntiluvan perusteella.

Ympäristöterveysvalvonta myöntää nikotiinikorvaushoitotuotteiden vähittäismyyntiluvat ja valvoo vähittäismyyntilupien lupaehtojen noudattamista. Myönnetyistä vähittäismyyntiluvista tehdään ilmoitus Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimealle. Lääkelain valvonta tapahtuu PPKY Selänteen valvontasuunnitelman mukaisesti.

Nikotiinikorvaushoitotuotteiden myyntilupahakemus löytyy ympäristöterveydenhuollon lomakkeet –osiosta.

Tupakointikiellot ja -rajoitukset

Tupakkalain mukaan tupakointi on kielletty yleisön, työntekijöiden tai asiakkaiden käytössä olevissa sisätiloissa. Tupakointikielto koskee niin rakennuksia, kulkuneuvoja kuin muita vastaavia sisätiloja. Tupakointikieltoa sovelletaan myös esimerkiksi vesipiipun ja poltettavaksi tarkoitetun kasviperäisen tuotteen polttamiseen, sähkösavukkeen käyttämiseen sekä niistä syntyviin savuihin, höyryihin ja hiukkasiin. 


Tupakkalaki kieltää tupakoinnin tietyissä tapauksissa myös ulkotiloissa. Tällaisia tiloja ovat:

  • yleisten tilaisuuksien katokset tai katsomot tai muut tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetut tilat, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan
  • päiväkotien ja oppilaitosten ulkotilat


Tupakointi on kielletty myös yksityisessä kulkuneuvossa silloin, kun kyydissä on alle 15-vuotias. Kielto ei kuitenkaan koske kulkuneuvossa olevaa asuintilaa.


Savutonta tupakkatuotetta (esimerkiksi nuuska) ei saa käyttää

  • päiväkotien
  • esi- tai perusopetusta
  • ammatillista koulutusta
  • lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisä- tai ulkotiloissa