Talousvesi

Talousvesi on vettä, jota käytetään kotitalouksissa juomavetenä ja ruoan valmistamiseen sekä elintarvikealan yrityksissä tuotteiden valmistamiseen. Talousveden tulee olla käyttäjälleen turvallista. Hyvälaatuinen talousvesi ei saa sisältää haitallisia mikrobeja tai haitallisia orgaanisia tai epäorgaanisia aineita. Hyvä talousvesi on hyvänmakuista, hajutonta, väritöntä ja kirkasta, eikä se aiheuta verkostoputkien syöpymistä.

Vesilaitos on ensisijaisesti vastuussa toimittamansa veden laadusta ja sen tehtävänä on tiedottaa veden käyttäjille mahdollisista laatuongelmista.

Ota yhteyttä ympäristöterveysvalvontaan, kun:

 • havaitset ongelmia talousveden laadussa
 • haluat tietoa vesilaitoksen toimittaman veden laadusta
 • haluat tietoa ja neuvoja kaivoveteen liittyen

Ppky Selänteen alueella toimivat vesilaitokset

Kärsämäellä vedenjakelusta vastaa pääasiassa Kärsämäen vesihuolto Oy.

Haapajärvellä vedenjakelusta vastaa Haapajärven vesi Oy.

Haapajärvelle toimittaa talousvettä myös Vesikolmio Oy.

Pyhäjärven vedenjakelusta vastaa pääasiassa Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy.

Reisjärvellä vedenjakelua hoitaa pääasiassa Reisjärven vesiosuuskunta.

Lisäksi kunnissa toimii joitakin pienempiä vesiosuuskuntia. Terveydensuojeluviranomainen valvoo säännöllisesti vesilaitosten toimittaman veden laatua.

Selänteen vesilaitosten toimittama vesi on pohjavettä.

  Muualla verkossa:

  Hyvä kaivo -esite (Suomen ympäristökeskus)

  Talousveden radioaktiivisuuden valvonta (STUK)

  Kaivoveden tutkiminen (Suomen ympäristökeskus)

  Vedenhankinta kaivosta (Suomen ympäristökeskus)