Elintarvikevalvonta

Selänteen elintarvikevalvonta tarkastaa alueellaan toimivia elintarvikehuoneistoja ja alkutuotantopaikkoja sekä antaa ohjausta ja neuvontaa. Elintarvikevalvonnan tehtävänä on suojata kuluttajaa elintarvikkeiden aiheuttamilta terveyshaitoilta ja varmentaa elintarvikkeiden jäljitettävyys ja elintarvikkeista annettavien tietojen totuudenmukaisuus ja riittävyys. Valvonta kohdistuu elintarvikkeiden alkutuotantoon, valmistukseen, varastointiin, kuljetuksiin, myyntiin, käsittelyyn ja tarjoiltaviin tuotteisiin. Tarkastukset tehdään pääasiassa Oiva-tarkastuksina. Yrittäjien tulee myös itse valvoa toimintaansa ja tuotteittensa laatua omavalvonnassaan. Valvontaviranomaisten tehtävänä on tarkkailla ja ohjata yritysten omavalvonnan toteutumista.