Maisematyölupa

Asemakaava-alueella sekä yleiskaava-alueella jos kaavassa niin määrätään
sekä alueella, jossa on voimassa rakennuskielto.

Maisematyölupa tarvitaan

 • maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön
 • puiden kaatamiseen asemakaava-alueella
 • muu edellä mainittuihin verrattava toimenpide
 • vähäiset toimenpiteet ilmoituksena

Hakemusasiakirjat:

 • lupahakemus
 • valtakirja hakemuksen allekirjoittamiseen, mikäli hakija ei itse ole oikeutettu allekirjoittamaan hakemusta
 • selvitys siitä, että hakija hallitsee tonttia tai rakennuspaikkaa. Selvitys voi olla esim. todistus viimeksi myönnetystä lainhuudosta tai oikeaksi todistettu jäljennös kauppakirjasta,
  vuokrasopimuksesta tai muusta vastaavasta asiakirjasta.
 • virallinen karttaote
 • selvitys naapurien kuulemisesta

Maisematyölupa on voimassa 3 vuotta. Maisematyölupa puiden kaatamiseksi voidaan myöntää suunnitelmallista metsänkäsittelyä varten enintään kymmeneksi vuodeksi. 

Hakemuksen voit tehdä myös sähköisesti www.lupapiste.fi

Rakennusvalvonnan lomakkeet. Paperiset hakemukset palautetaan rakennustarkastajien osoitteisiin.
Huomioithan, että paperisena toimitetuista hakemuksista perimme asiakirjataksan 4 §:n mukaisen paperisten lupa-asiakirjojen skannausmaksun.

 

Hae lupaa sähköisesti www.lupapiste.fi