Olet tässä

Poikkeamishakemus jätevesien käsittelyvaatimuksista

Pohjavesialueilla tai alle 100 metriä rannasta olevan, ennen vuotta 2004 rakennetun kiinteistön omistaja voi hakea kunnan ympäristöviranomaiselta määräaikaista, enintään 5 vuoden mittaista, poikkeamista jätevesien käsittelyvaatimuksista.

Edellytykset

Edellytyksenä on, että olemassa oleva jätevesijärjestelmä on

  • kuormittavuudeltaan vähäinen tai
  • edellytetyt toimet ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomia.
    Jäteveden käsittely ei silloinkaan saa aiheuttaa ympäristön pilaantumista.

Kohtuuttomuutta arvioitaessa huomioidaan esimerkiksi:

  • Kiinteistön haltijan korkea ikä, tämä koskee myös v. 1943 jälkeen syntyneitä.
  • Kiinteistön vähäinen veden käyttö ja siitä johtuva vähäinen kuormitus. Tämä koskee käytännössä pieniä 1 – 2 hengen talouksia
  • Kiinteistön tuleva käyttö tai se ettei rakennusta jatkossa tulla todennäköisesti käyttämään.
  • Sosiaaliset syyt kuten pitkäaikaistyöttömyys tai sairaus tai näihin rinnastettava syy.
  • Jätevesijärjestelmän uusimisen ilmeinen kohtuuttomuus teknisen tai taloudellisen syyn perusteella
  • Mahdollinen muu syy.

Hakemus

Hakemus tehdään määräaikaisen poikkeamisen- lomakkeilla ympäristötarkastajalle. Hakemuksen liitteenä tulee olla jätevesijärjestelmän kuvaus nykyisestä jätevesijärjestelmästä, asemapiirros/kartta jätevesijärjestelmän sijainnista sekä mahdolliset selvitysliitteet. Hakemus on haltijakohtainen eli kiinteistön omistuksen tai olosuhteiden, esimerkiksi käyttäjien määrän muuttuessa on jätevesijärjestelmä korjattava tai haettava uutta poikkeamista ympäristöviranomaiselta.