Rakennuslupa

Rakennuslupaa haetaan seuraavissa tapauksissa:

  • rakennuksen rakentaminen
  • korjaus ja muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
  • rakennuksen laajentaminen
  • kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen
  • korjaus ja muutostyö jos työllä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
  • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen

Hae lupaa sähköisesti www.lupapiste.fi

Ohjeita pääpiirustuksiin
Ohjeita rakennushankeessa tarvittaviin asiantuntijoihin
Rakennuslupahakemuksen asiakirjat

Rakennusvalvonnan lomakkeet. Paperiset hakemukset palautetaan rakennustarkastajien osoitteisiin.
Huomioithan, että paperisena toimitetuista hakemuksista perimme asiakirjataksan 4 §:n mukaisen paperisten lupa-asiakirjojen skannausmaksun.

Rakennustyöt on aloitettava 3 vuoden kuluessa ja loppuunsaatettava 5 vuoden kuluessa luvan myöntämisestä.

Hae lupaa sähköisesti: www.lupapiste.fi