Purkamisilmoitus tai -lupa

Milloin purkamislupaa ei tarvita tehdään purkamisilmoitus.

Rakennuksen tai sen osan purkamista varten tarvitaan purkamislupa

  • jos rakennus sijaitsee asemakaava-alueella tai
  • alueella on voimassa rakennuskielto tai
  • jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemusasiakirjat:

  • lupahakemus
  • valtakirja hakemuksen allekirjoittamiseen, mikäli hakija ei itse allekirjoita hakemusta
  • selvitys siitä, että hakija hallitsee tonttia tai muuta rakennuspaikkaa. Selvitys voi olla esim. todistus viimeksi myönnetystä lainhuudosta tai oikeaksi todistettu jäljennös kauppakirjasta, vuokrasopimuksesta tai muusta vastaavasta asiakirjasta.
  • virallinen kartta kahtena kappaleena
  • selvitys rakennusjätteiden käsittelystä / hyötykäytöstä

Hakemuksen voit tehdä myös sähköisesti www.lupapiste.fi

Rakennusvalvonnan lomakkeet. Paperiset hakemukset palautetaan rakennustarkastajien osoitteisiin.
Huomioithan, että paperisena toimitetuista hakemuksista perimme asiakirjataksan 4 §:n mukaisen paperisten lupa-asiakirjojen skannausmaksun.

Lupa on voimassa 3 vuotta luvan myöntämisestä.

 

Hae lupaa sähköisesti www.lupapiste.fi