Toimenpidelupa

Rakennusluvan sijasta voidaan rakentamista varten hakea toimenpidelupa sellaisten

  • rakennelmien ja laitosten kuten mastojen, säiliöiden, mainoskylttien ja piippujen rakentamiseen silloin, kun luvan ratkaiseminen ei kaikilta osiltaan edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.
  • toimenpidelupa tarvitaan myös huoneiden käyttätarkoituksen muuttamiseen sekä
  • rakennusten kantavien rakenteiden muutoksissa kuten esim. kattokaltevuuden muutoksessa
  • maalämmön hyövdyntämiseen tarkoitetutn lämpökaivon poraamiseen tai lämmönkeruuputkiston asentamiseen (maalämpö)

Hae lupaa ensisijaiseti sähköisesti www.lupapiste.fi

Rakennusvalvonnan lomakkeet. Paperiset hakemukset palautetaan rakennustarkastajien osoitteisiin.
Huomioithan, että paperisena toimitetuista hakemuksista perimme asiakirjataksan 4 §:n mukaisen paperisten lupa-asiakirjojen skannausmaksun.

Toimenpidelupa on voimassa 3 vuotta.
 

Hae lupaa sähköisesti www.lupapiste.fi