Yhteydenotto ja palvelutarpeen arviointi

lpsos

Asia tulee vireille lapsiperheiden palveluihin asiakkaan yhteydenotosta sosiaalihuoltoon. Yhteydenoton voi tehdä myös joku muu henkilö tai viranomainen asiakkaan suostumuksella. Yhteydenoton voi tehdä puhelimitse tai oheisella lomakkeella. (tähän linkki lomakkeeseen) 

Asian tultua vireille alkaa sosiaalihuollon asiakkuus. Asian kiireellisyys arvioidaan välittömästi ja palvelutarpeen arviointi aloitetaan. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireille tulosta. Palvelutarpeen arvioinnin on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. Palvelutarpeen arviointia ei tehdä, mikäli se on ilmeisen tarpeetonta, esimerkiksi jos kyseessä on tilapäinen lapsiperheiden kotipalvelu tai asiakkaan ohjaaminen ja neuvonta muihin palveluihin.

Palvelutarpeen arviointi tehdään asiakkaan elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa ja läheisensä sekä muiden toimijoiden kanssa.

Asiakkaan tarvitsemat palvelut järjestetään ja toteutetaan palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti. Asiakassuunnitelmaa tarkistetaan aiemmin sovitun suunnitelman mukaisesti tai tarvittaessa. Asiakassuunnitelman tarkistamisen yhteydessä arvioidaan, onko palvelulle edelleen tarvetta tai onko täydentävien palveluiden tarvetta. Mikäli palveluntarvetta ei enää ole sosiaalihuollon asiakkuus päättyy.

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet:

Sosiaalipäivystys arkisin klo 8-16 puh 044 4456 711

Virka-ajan ulkopuolella yleinen hätänumero 112

Palvelupäällikkö

johtava sosiaalityöntekijä

Sirpa Pengerkoski

puh. 044 4457 943

 

Haapajärvi-Reisjärvi

sosiaaliohjaaja Teija Myllylä

puhelinaika ma-pe klo 12-13

puh. 044 4456 591

sosiaalityöntekijä - lastenvalvoja Elisa Ollila

puhelinaika ma-pe klo 12-13

puh. 040 3008 231

Pyhäjärvi

sosiaaliohjaaja Teuvo Blomberg

puhelinaika ma-pe 12-13

puh. 044 4457 826

sosiaalityöntekijä - lastenvalvoja Elisa Ollila

puhelinaika ma-pe klo 12-13

puh. 040 3008 231