Olet tässä

Vammaispalvelut

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT

Vammaispalvelulain 2 §:n vammaisuuden yleismääritelmän mukaan vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämäntoiminnoista.

Vammaisen henkilön oikeus vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin arvioidaan jokaisen kohdalla erikseen. Vammaisella henkilöllä on velvollisuus myötävaikuttaa oman asiansa selvittämiseen ja samalla palvelujensa järjestämiseen.

Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden alaisia palveluja ja tukitoimia ovat vammaispalvelulaissa kuljetuspalvelut ja niihin liittyvät saattajapalvelut, palveluasuminen, päivätoiminta, henkilökohtainen apu sekä asunnon muutostyöt ja asuntoon liittyvät välineet ja laitteet.

Muut vammaispalvelulain tarkoittamat palvelut ja tukitoimet kuuluvat yleisen järjestämisvelvollisuuden piiriin, jolloin näitä palveluja ja tukitoimia järjestetään määrärahojen puitteissa.

Ikääntymisestä johtuvat vaikeudet suoriutua tavanomaisista elämäntoiminnoista eivät oikeuta vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin.

Vammaisten henkilöiden tarvitsemat sosiaalipalvelut järjestetään ensisijaisesti osana yleistä palvelujärjestelmää sosiaalihuoltolain mukaisesti. Vasta siinä tilanteessa, jos vammainen henkilö ei saa riittäviä hänelle sopivia palveluja sosiaalihuoltolain tai muun lain nojalla, tulee arvioitavaksi vammaispalvelulain mukaiset palvelut.

Linkkejä:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380 Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja Vammaispalvelujen käsikirja

 

VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUJEN YHTEYSTIEDOT

 

VAMMAISPALVELUIDEN HAKEMINEN

Vammaispalveluita haetaan paperisella hakulomakkeella, Haapajärven ja Reisjärven hakemukset toimitetaan Sirpa Hietalalle ja Pyhäjärven hakemukset Jaana Olkkoselle

 

Haapajärvi ja Reisjärvi

Sosiaalityöntekijä Sirpa Hietala 

Puhelintunti klo 12-13

puh. 044 4456 187 

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne / Vammaispalvelut

PL 66, 85801 Haapajärvi

sirpa.hietala [at] selanne.net

Pyhäjärvi

Sosiaaliohjaaja Jaana Olkkonen

Puhelintunti klo 12-13

puh. 044 4456 188

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne / Vammaispalvelut

Yrittäjäntie 21, 86800 Pyhäsalmi

jaana.olkkonen [at] selanne.net

 

Terapia- ja vammaispalvelujohtaja Päivi Roivas

puh. 044 4457 675

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne

PL 66 , 85801 Haapajärvi

paivi.roivas [at] selanne.net