Turvapuhelin

Turvapalvelu tukee kotona selviytymistä ja mahdollistaa avun saannin kotiin ympärivuorokauden. Turvapalvelu on tarkoitettu ensisijaisesti henkilölle, joka on yksinäinen, turvaton ja hänen toimintakyky on alentunut huomattavasti tai hänellä on kaatumistaipumuksia.

Turvapuhelin sisältää turvarannekkeen ja muita lisälaitteita, jolla asiakas voi hälyttää apua omasta kodistaan. Turvaranneketta painettuaan hälytykset ohjautuvat turvapalveluun, josta selvitetään asiakkaan vointi ja tarvittaessa hälytetään apua asiakkaan kotiin. 

Liitetiedostot

Hakemuksen palautus:

Oman kunnan kotihoidon ohjaajalle terveyskeskuksen tiloihin