Tuettu asuminen

Tuettu

Tuettua asumista järjestetään kehitysvammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. Tuetun asumisen asiakkaat asuvat lähtökohtaisesti omassa kodissaan vuokra-, omistus- tai muussa vastaavassa asunnossa, jonne he saavat tarvitsemansa tuen kehitysvammahuollon asumisenohjaajan palveluiden ja tarvittaessa kotihoidon kautta. Tuettua asumista voidaan yksilöllisen tarpeen mukaan myös ostaa ostopalveluna asumisyksiöitä.

Selänteen kehitysvammahuollolla on jokaisessa jäsenkunnassa oma asumisen ohjaaja, joka yhteistyössä palveluohjaajan ja muun tarvittavan tukiverkoston kanssa räätälöi jokaisella asiakkaalle yksilölliset tukipalvelut itsenäisen asumisen tueksi. Asumisenohjaajan palvelut ovat erityishuollon asiakkaille maksuttomia, muilta peritään Selänteen palveluhinnaston mukainen maksu.

Mitä on tuettu asuminen?

Tuetussa asumisessa saat apua ja tukea, jotta pärjäät mahdollisimman itsenäisesti omassa kodissasi. Tuetun asumisen palvelu on tarkoitettu sinulle, jos tarvitset arkeesi joka tilapäistä tai säännöllistä apua. Saat palvelua arkisin päivällä silloin, kun sitä tarvitset.

Ohjaaja auttaa sinua esimerkiksi säännöllisen elämän rytmin löytämisessä, kodin järjestyksessä pitämisessä, raha-asioiden hoitamisessa ja kodin ulkopuolisten palvelujen käyttämisessä, kuten kaupassa käynti.

Tuemme sinua sosiaalisten suhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä sekä työelämään paluussa tai aloittamisessa tai opintoihin osallistumisessa.

Sinun tarvitsema tuki suunnitellaan yhdessä. Jokaiselle asiakkaalle tehdään palvelussuunnitelma, jossa huomioidaan asiakkaan omat tarpeet ja toiveet.

Teemme yhteistyötä sinulle tärkeiden verkostojen kanssa kuten työ- ja päivätoiminta, sosiaalityö sekä terveys- ja sairaanhoitopalvelut.

Tuemme sinun oikeutta osallistua ja vaikuttaa tarvitsemiesi palvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen.  Varmistamme työssämme, että sinulla on mahdollisuus päättää itse omasta elämästäsi.

Palveluidemme lähtökohtana on sinun yksityisyys, sinun aikataulujen ja itsenäisyyden kunnioittaminen.

Palveluun hakeudutaan palveluohjauksen kautta.

 

 

 

Kehitysvammahuollon asumisen ohjaajien yhteystiedot:

Haapajärvi:

asumisenohjaaja Elisa Hämäläinen , p. 044 4456 205,  elisa.hamalainen [at] selanne.net

Pyhäjärvi;

asumisenohjaaja Nina Mikkonen p. 044 4457 972, nina.mikkonen [at] selanne.net / sijainen Elina Montonen, elina.montonen [at] selanne.net

Reisjärvi:

asumisenohjaaja Anne Vinkka p. 044 4456 580,   anne.vinkka [at] selanne.net

 

Mari ja Sakari
 
Leivotaan ja kokkaillaan yhdessä. Asiakkaat ovat itse suunnitelleet ja hakeneet ohjeet valmiiksi. 
Joskus voidaan leipoa yhdessä Toimintakeskuksessakin.