Olet tässä

Sosiaalityö ikääntyneille

Sosiaalityön tehtävä on tukea ikääntyvän elämänhallintaa ja itsemääräämisoikeuden toteutumista ja auttaa iäkästä saamaan tarvittavat palvelut sekä sosiaalityön tukitoimenpiteet. Sosiaalityö sisältää asiakkaan neuvontaa ja tukemista, ohjausta, tilannearviointia, laaja-alaista palvelutarpeen arviointia, selvittelytyö sekä kriisitilanteessa auttamista ja lausuntojen tekemistä.

Sosiaalityöntekijään voi olla yhteydessä tilanteissa, jotka liittyvät ikääntyvän erilaisiin sairauksiin ja toimintakykyyn, toimeentuloon, päihde- ja mielenterveysongelmiin, yksinäisyyteen ja turvattomuuteen, perhetilanteisiin, kaltoinkohteluun ja puutteelliseen asumiseen liittyvissä asioissa.

Sosiaalityöstä myönnetään harkinnanvaraisesti taloudellista tukea ja kuljetuspalvelutukea.