Olet tässä

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystys vastaa asiakkaiden kiireellisen lastensuojelun ja sosiaalihuollon avun tarpeeseen.

Sosiaalipäivystyksen asiakkaita ovat kiireellisesti ensisijaisesti hoivaa, turvaa ja apua tarvitsevat lapset, mutta myös aikuisten kiireellinen avun tarve arvioidaan.

Sosiaalipäivystykseen ohjattavia kriisitilanteita ovat esimerkiksi:

  • väkivaltatilanteet perheissä, joissa on alaikäisiä lapsia tai muita huollettavia
  • lapsi on päihtyneen seurassa tai hoidossa tai jää ilman asianmukaista hoitoa
  • alaikäinen rikoksentekijänä tai päihtyneenä
  • muu akuutin lastensuojelun tarpeen selvittäminen
  • äkilliset ja odottamattomat kriisitilanteet, mm. onnettomuus
  • vanhusten/vammaisten kotona pärjääminen
  • akuutit sosiaalihuoltolain mukaiset tuen tarpeet (SHL 11 §)
  • muut sosiaalisen hädän tarpeet
  • konsultaatio, virka-avun tarve

Kiireellinen lastensuojelu ja sosiaalihuolto

Virka-aikana ma-pe 8.00-16.00 puh. 044 445 6711

Muuna aikana sosiaalipäivystyksestä vastaa alueellinen Jokilaaksojen sosiaali- ja kriisipäivystys, puh. 044 4793 644

Numerosta annetaan ohjausta ja neuvontaa myös aikuisten akuuteissa, vakavissa kriisitilanteissa.

Jokilaaksojen sosiaali- ja kriisipäivystykseen saa yhteyden myös soittamalla yleiseen hätänumeroon 112

MARAK-työryhmän esite