Reuma

Reumahoitajan tehtävänä on antaa potilaalle lääkityksen alkuohjaus, seurata lääkehoidon toteutusta ja reumaturvakokeita. Potilaan aktiivinen osallistuminen omahoitoon tehostaa turvallista lääkehoidon toteutusta. Omahoitoa on mm. terveellinen ruokavalio, riittävä liikunta, ylipainon välttäminen, tupakoimattomuus, alkoholin välttäminen/kohtuukäyttö ja mielen hyvinvoinnista huolehtiminen. Vastaanottokäynnit sovitaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeen mukaan.

Vastaanotolla arvioidaan asiakkaan terveydentilaa/kiputilannetta, lääkitystä ja sen tehoa/mahdollisia haittavaikutuksia. Lääkehoidon onnistumista arvioidaan tarvittaessa yhteistyössä hoitavan lääkärin tai erikoissairaanhoidon reumahoitajan/lääkärin kanssa. Tavoitteena on sujuva yhteistyö ja potilaan jatkohoidon turvaaminen siirryttäessä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon.

Reumahoitajan vastaanotolla käyvät esimerkiksi seuraavat asiakasryhmät:

- reumalääkitysten aloittaminen/lääkemuutokset

- reumalääkeinjektion pistäminen

- kiputilanteen paheneminen

- leikkauskelpoisuuden arvio (ihon tarkastus ym)

Linkit:

Reumaliitto
Terveyskylän reumatalo
KELA

Yhteystiedot:

Haapajärvi

Männistönkatu 6
85800 HAAPAJÄRVI
Ajanvaraus klo 9-12
Puh. 044-7700 702

Arja Huovinen
Reumahoitajan puhelintunti tiistaisin klo. 8-9.00.
Puh. 044-4456 346

Pyhäjärvi

Toipilaspolku 1
86800 PYHÄJÄRVI

Heljä Karsikas,
ajanvaraus ma-to
Puh. 044-4457 772

Reisjärvi
Savikontie 1
85900 REISJÄRVI
Ajanvaraus klo 9-14
Puh. 044-7700 702

Sähköpostit:
etunumi.sukunimi [at] selanne.net