Perhetyö

perh

Perhetyö on suunnitelmallista, tavoitteellista ja pääsääntöisesti perheen kotona, yhdessä perheen kanssa tehtävää työtä. Perhetyöllä tuetaan vanhemmuutta sekä lapsen turvallista kasvua ja kehitystä. Perhetyöntekijä tapaa perheitä säännöllisesti, jolloin perheiden kanssa muun muassa keskustellaan, työskennellään erilaisten työmenetelmien avulla ja pyritään vahvistamaan perheen omia voimavaroja ja vahvuuksia. Perhetyöntekijä laatii perheen kanssa perhetyön sopimuksen ja suunnitelman. Suunnitelmaa tarkistetaan yhdessä asiakkuudesta vastaavan työntekijän kanssa sovitusti. 

Perhetyö voi olla sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain mukaista perhetyötä. Perhetyötä on varhaisen tuen perhetyö, erityisen tuen perhetyö ja tehostettu perhetyö. 

Varhaisen tuen perhetyö

Varhaisen tuen perhetyö on sosiaalihuoltolain mukaista työskentelyä, jossa vastuu asiakasprosessista ja päätöksistä on perhekeskuksen sosiaaliohjaajalla. Perhe voi pyytää varhaisen tuen perhetyötä itse tai tuen tarve voi perheen suostumuksella tulla tietoon myös perheen kanssa työskenteleviltä yhteistyötahoilta esimerkiksi koululta tai neuvolasta. Varhainen tuen perhetyö on perheiden saatavilla hyvin matalalla kynnyksellä. Tarkoituksena on tukea perhettä vanhemmuudessa, arjen rutiinien hallinnassa sekä perheen toimintakyvyn ja jaksamisen vahvistamisessa. Työskentelyä on lähinnä arkisin. 

Erityisen tuen perhetyö

Erityisen tuen perhetyö on sosiaalihuoltolain mukaista työskentelyä, jossa vastuu asiakasprosessista ja päätöksistä on sosiaalityöntekijällä. Varhaisen tuen perhetyöhön verrattuna lapsen ja perheen palveluntarpeessa on enemmän haasteellisuutta, työskentelyssä korostuu kuntouttava / korjaava työote. Erityisen tuen perhetyön piirissä olevan lapsen ja perheen tilanne vaatii useimmiten monitoimijaista verkostotyötä. Työskentelyä pääasiassa arkisin, mutta tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin. 

Tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyö on lastensuojelulain mukaista työskentelyä, jossa vastuu asiakasprosessista ja päätöksistä on sosiaalityöntekijällä. Tehostetun perhetyön ajatuksena on muutostyöskentely, jossa keskiössä on lapsen suojelu ja perheen kuntouttaminen. Työskentely on tiivistä ja sitä voi olla myös iltaisin ja viikonloppuisin. 

 

Lasten ja perheiden palvelujen yhteystiedot

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet: 

etunimi.sukunimi [at] selanne.net

Kiireellinen sosiaalipäivystys virka-aikana klo 8 - 16
puh. 044 4456 711
Virka-ajan ulkopuolella yleinen hätänumero 112

Lapsiperhepalveluiden esihenkilö
sosiaalityöntekijä 

Annukka Mäkeläinen

044 445 7787

 

Perhekeskuksen sosiaaliohjaaja

Leena Tahkokorpi

040 1808 468

 

perhetyöntekijä

Eeva Aulakoski

044 4456 478

 

perhetyöntekijä 

Minna Viljamäki

 040 180 8959

 

perhetyöntekijä 

Aino Raappana

040 568 3188

 

perhetyöntekijä 

Marja Raappana

040 1808 962