Olet tässä

Palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnitelma

Palvelutarpeen arviointi sisältää seuraavat asiat:

  • yhteenveto asiakkaan tilanteesta sekä sosiaalipalvelujen ja erityisen tuen tarpeesta
  • sosiaalihuollon ammattihenkilön arvio asiakkuuden edellytyksistä
  • asiakkaan mielipide ja näkemys palvelutarpeestaan, ellei palvelutarpeen arvioimiseen yhteistyössä asiakkaan kanssa ole ilmeistä estettä
  • asiakkaan ja ammattihenkilön arvio omatyöntekijän tarpeesta

Palvelusuunnitelman tavoitteena on vammaispalvelujen viranhaltijan ja asiakkaan yhteinen näkemys asiakkaan toimintakyvystä ja tarvittavista palveluista. Palvelusuunnitelma laaditaan aina tarvittaessa.