Olet tässä

Palvelutarjonta eri-ikäisille

Suun terveydenhuollon palveluita ovat esimerkiksi hammaslääkärin ja suuhygienistin palvelut. Suun terveydenhuollon palveluihin sisältyy suun ja hammassairauksien tutkimus ja hoito, terveysneuvonta ja -tarkastukset. Tarvittaessa potilas ohjataan jatkotutkimuksiin ja -hoitoon. Kutsujärjestelmään kuuluvat neuvolaikäisestä peruskoulun päättymiseen asti olevat lapset ja nuoret sekä tietyt erityisryhmät. Yleisterveet aikuiset hakeutuvat tarkastuksiin varaamalla ajan itse.

Suun terveydenhuollon palvelut toimivat yhteistyössä erikoissairaanhoidon, muun terveydenhuollon sekä sosiaalitoimen kanssa.

Suun terveydenhuolto on maksutonta alle 18-vuotiaille. 18-vuotta täyttäneiltä peritään asetuksen mukaiset toimenpidekohtaiset maksut.

Lasta odottava perhe

Odottavilla äideillä on mahdollisuus maksuttomaan hammastarkastukseen. Isät pääsevät halutessaan terveyskeskuksen järjestelmälliseen hammashoitoon. Vanhempien suu on hyvä tarkastaa ja hoitaa kuntoon ennen lapsen syntymää, sillä suun bakteerit ovat syljen välityksellä tarttuvia.

Alle kouluikäiset

Suuhygienisti tai hammashoitaja tekevät määräaikaistarkastukset. Alle kouluikäiselle lapselle suun terveystarkastus, kun tämä on 1-tai 2-vuotias, 3- tai 4- vuotias ja 5- tai 6-vuotias.Muut ikäluokat yksilöllisen tarpeen mukaan. Tarvittaessa suuhygienisti ohjaa hammaslääkärin vastaanotolle.

Lapselle lähetetään kutsukirje, jossa on valmiina varattu tarkastusaika. Mikäli kyseinen aika ei sovi, voi ajan siirtää. Mikäli kutsukirjettä ei tule, vanhemmat voivat ottaa yhteyttä hammashoitolan ajanvaraukseen.

Mikäli muutat toiselta paikkakunnalta ( Ppky Selänteen ulkopuolelta), voit varata lapselle ajan määräaikaistarkastukseen, koska lapsi ei todennäköisesti ole vielä suun terveydenhuollon kutsujärjestelmässä.

Koululaiset

Hammaslääkäri tekee suun terveystutkimukset koko ikäryhmälle 1-, 3-, 5- ja 8-luokalla ja suuhygienisti 7-luokalla. Jokaisen koululaisen kohdalla käytetään yksilöllisiä hoitovälejä hammaslääkärin harkinnan mukaan. Aika hammastarkastukseen lähetetään Wilman-kautta koululaiselle ja huoltajalle.

Ulkokuntalaiset opiskelijat

Selänteen alueella sijaitsevassa oppilaitoksessa opiskeleva ulkopaikkakuntalainen pääsee kerran opiskeluaikana hammaslääkärin tekemään suun terveystarkastukseen ja mahdolliseen hoitoon. Yli 18-vuotiailta peritään maksuasetuksen mukainen maksu.

Aikuiset

Selänteen alueen asukkaat pääsevät halutessaan terveyskeskukseen järjestelmälliseen hammashoitoon terveydenhoitolain 1326/2010 mukaisesti. Hoito sisältää suun terveystutkimuksen ja yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisen suun sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon tarvittavat toimenpiteet. Hoidosta peritään maksuasetuksen mukainen korvaus.

Vieraspaikkakuntalaiset saavat terveyskeskuksessa ensiavun. Kokonaishoidosta vastaa kotipaikkakunnan terveyskeskus.

Ikäihmiset / veteraanit

Rintamatunnuksen omaavat saavat terveyskeskuksen hammashoitoloissa maksutta suun ja hampaiston tarkastuksen, ennaltaehkäisevät toimenpiteet sekä proteettiset työt, lukuun ottamatta laboratorioteknisiä kuluja, jotka peritään rintamatunnuksen omaaviltakin todellisten kulujen mukaisina. Muusta hammashoidosta rintamatunnuksen omaavilta peritään samat maksut kuin muultakin aikuisväestöltä.

Vinkkejä hampaiden hoitoon