Olet tässä

Palveluseteliasiat

Kun asiakkaalle on myönnetty tehostettua palveluasumista tai kotihoitoa palvelusetelillä, asiakas valitsee palveluntuottajan kuntayhtymän hyväksymistä palveluseteliyrittäjistä. Asiakas ja tuottaja tekevät kirjallisen sopimuksen, jossa sovitaan mm. palvelusetelillä tuotettavan palvelun sisällöstä, ajankohdasta, hinnasta ja mahdollisista palvelun keskeytyksistä. Tätä sopimussuhdetta koskevat kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet.

Kuntayhtymä maksaa korvausta palveluntuottajalle vain niistä asiakkaiden käyttämistä palveluista, joille se on tehnyt päätöksen palvelusetelien myöntämisestä. Valinnan tekemiseksi asiakkaalle esitellään eri palveluseteliyrittäjien hinnat ja muut mahdolliset kustannukset. Asiakas maksaa omavastuuosuuden palveluntuottajalle (palvelusetelin arvon ja palvelun hinnan erotuksen).  

Asiakas voi ostaa palveluntuottajilta lisäpalveluita (esim. siivous, ulkoilu), jotka eivät kuulu palvelusetelin palveluihin. Lisäpalvelut asiakas maksaa kokonaan itse.

Palvelusetelin arvo

Tehostetun palveluasumisen ja säännöllisen kotihoidon palvelusetelin arvo on tulosidonnainen ja kuntayhtymän hyväksymän palvelusetelitaulukon tai laskentakaavan mukainen. Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin arvo on kiinteä.

Palveluntuottajien tiedot ja niiden vertailu

Palvelusetelituottajien tiedot löytyvät Palveluseteli- ja ostopalvelut (PSOP)- järjestelmästä. Tarvittaessa palveluohjaus avustaa palvelusetelituottajien tietojen saamisessa.

Valtakirja puolesta asiointiin

Valtakirja palautetaan palvelun myöntäneelle palveluohjaajalle. Valtakirjalla valtuutettu henkilö voi asioida PSOP-järjestelmässä asiakkaan tavoin. Puolesta asioinnin valtakirjan löydät tältä: Valtakirja 

Jos ette ole tyytyväinen saamaanne palveluun

Asiakas ilmoittaa palveluntuottajalle palvelun viivästymisestä tai havaitsemastaan virheestä mahdollisimman pian, kun hän havaitsi viivästyksen tai virheen. Jos asia ei korjaannu, asiakas on yhteydessä palveluohjaukseen.

Jos asiakas on palvelusetelillä hankittavaan palveluun tyytymätön, hän voi tehdä muistutuksen hyvinvointipalveluille ja palveluntuottajalle ja hän voi olla yhteydessä kuluttajaviranomaisiin. Palveluun liittyvistä epäkohdista asiakas voi olla yhteydessä potilas- tai sosiaaliasiamieheen ja/tai tehdä kantelun valvontaviranomaisille, kuten aluehallintovirastolle (AVI).

Yhteystiedot

Sähköposti: psop [at] selanne.net

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä: Palveluntuottajat

Puolesta-asiointi ja palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä: Valtakirja