Olet tässä

Palveluseteliasiat

Kun asiakkaalle on myönnetty tehostettua palveluasumista tai kotihoitoa palvelusetelillä, asiakas valitsee palveluntuottajan kuntayhtymän hyväksymistä palveluseteliyrittäjistä. Asiakas ja tuottaja tekevät kirjallisen sopimuksen, jossa sovitaan mm. palvelusetelillä tuotettavan palvelun sisällöstä, ajankohdasta, hinnasta ja mahdollisista palvelun keskeytyksistä. Tätä sopimussuhdetta koskevat kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet.

Kuntayhtymä maksaa korvausta palveluntuottajalle vain niistä asiakkaiden käyttämistä palveluista, joille se on tehnyt päätöksen palvelusetelien myöntämisestä. Valinnan tekemiseksi asiakkaalle esitellään eri palveluseteliyrittäjien hinnat ja muut mahdolliset kustannukset. Asiakas maksaa omavastuuosuuden palveluntuottajalle (palvelusetelin arvon ja palvelun hinnan erotuksen).  

Asiakas voi ostaa palveluntuottajilta lisäpalveluita (esim. siivous, ulkoilu), jotka eivät kuulu palvelusetelin palveluihin. Lisäpalvelut asiakas maksaa kokonaan itse. Ppky Selänteen alueen yksityiset palveluntuottajat löydät täältä: Parastapalvelua -palvelusta.

Palvelusetelin arvo

Tehostetun palveluasumisen ja säännöllisen kotihoidon palvelusetelin arvo on tulosidonnainen ja kuntayhtymän hyväksymän palvelusetelitaulukon tai laskentakaavan mukainen. Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin arvo on kiinteä.

Palvelusetelin arvot -taulukko

Asiakkaan tulot Palvelusetelin arvo tehostetussa palveluasumisessa €/vrk Palvelusetelin arvo lyhytaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa €/vrk
alle 1000 € 94 100
1000-1099 89 96
1100-1199 87 94
1200-1299 85 92
1300-1399 82 90
1400-1499 78 88
1500-1699 75 86
1700-1899 70 84
1900-2199 64 82
2200-2399 56 76
2400-2599 50 70
2600-2999 44 64
3000-3499 38 56
3500-3999 32 48
4000-4299 10 38

Palveluntuottajien tiedot ja niiden vertailu

Tietoa tehostetun palveluasumisen palvelunsetelituottajiksi hyväksytyistä palveluntuottajista ja heidän hinnoistaan löytyy Palveluseteli- ja ostopalvelut (PSOP)- järjestelmästä. Tarvittaessa palveluohjaus avustaa palvelusetelituottajien tietojen saamisessa. Mikäli asiakkaan toimeentulo vaarantuu, voidaan toimeentulotukilaskelman avulla palvelusetelin arvoa tarkastaa. Tarkastuslaskennasta saa lisätietoja Selänteen hoito- ja vanhustyön johtajalta.

Valtakirja puolesta asiointiin

Valtakirja palautetaan palvelun myöntäneelle palveluohjaajalle. Valtakirjalla valtuutettu henkilö voi asioida PSOP-järjestelmässä asiakkaan tavoin. Puolesta asioinnin valtakirjan löydät tältä: Valtakirja 

Jos ette ole tyytyväinen saamaanne palveluun

Asiakas ilmoittaa palveluntuottajalle palvelun viivästymisestä tai havaitsemastaan virheestä mahdollisimman pian, kun hän havaitsi viivästyksen tai virheen. Jos asia ei korjaannu, asiakas on yhteydessä palveluohjaukseen.

Jos asiakas on palvelusetelillä hankittavaan palveluun tyytymätön, hän voi tehdä muistutuksen hyvinvointipalveluille ja palveluntuottajalle ja hän voi olla yhteydessä kuluttajaviranomaisiin. Palveluun liittyvistä epäkohdista asiakas voi olla yhteydessä potilas- tai sosiaaliasiamieheen ja/tai tehdä kantelun valvontaviranomaisille, kuten aluehallintovirastolle (AVI).

Yhteystiedot

Hoito- ja vanhustyön johtaja Virpi Jaatinen puh. 044 445 6336, virpi.jaatinen [at] selanne.net

Sähköposti: psop [at] selanne.net

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä: Palveluntuottajat

Puolesta-asiointi ja palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä: Valtakirja