Palveluohjaus

Palveluohjauksen tavoitteena on suunnitella ja turvata kehitysvammaiselle henkilölle ja hänen läheisilleen tarvittavat palvelut tasapuolisesti ja taloudellisesti ensisijaisesti normaalipalveluina. Palveluohjaukseen kuuluu kehitysvammaisen henkilön ja hänen läheistensä palvelujen ohjaus-, suunnittelu ja koordinointi esim. tilapäishoidon, asumisen, iltapäivähoidon, työ- ja päivätoiminnan ja omaishoidon osalta koko elämänkaaren ajan.

Asiakkaan yksilöllinen tarve otetaan huomioon palveluja ja tukitoimia järjestettäessä . Asiakkaalle laaditaan yksilöllinen palvelusuunnitelma ja erityishuolto-ohjelma.

Kehitysvammaisten erityishuoltolaissa säädetään erityishuollon antamisesta henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja.

Palveluohjausta toteutetaan lähipalveluna jokaisessa kunnassa.

 

Kehitysvammahuollon linkkejä:

https://www.tukiliitto.fi/ Kehitysvammaisten tukiliitto

https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/asiakasprosessi/erityishuolto-ohjelma-ja-palvelusuunnitelma Vammaispalvelujen käsikirja

 

Yhteystiedot:

PYHÄJÄRVI: Aikuiset: Palveluohjaaja Kati Huuskonen, Yrittäjäntie 21, 86800 Pyhäsalmi p. 044 4457 676 kati.huuskonen [at] selanne.net  Lapset ja nuoret: Eija Perälä p. 044 4457 912  eija.perala [at] selanne.net

REISJÄRVI: palveluohjaaja Eija Perälä 044 4457 912, eija.perala [at] selanne.net

HAAPAJÄRVI: Palveluohjaaja Riitta Kähkönen, PL 66, 85801 Haapajärvi p. 044 4456 275 riitta.kahkonen [at] selanne.net,