Päivätoiminta

Kunta järjestää päivätoimintaa vammaispalvelulain 8 §:n 2 momentin mukaisesti. Päivätoiminta on itsenäinen palvelumuoto, eikä siihen voida erikseen myöntää henkilökohtaista apua. Mikäli henkilö tarvitsee yksilöllisesti järjestettävää apua, tukea tai ohjausta päivätoiminnassa, se on järjestettävä osana päivätoimintaa. Ppky Selänteessä vaikeavammaisten päivätoimintaa järjestetään pääsääntöisesti kehitysvammahuollon työ- ja toimintakeskuksissa.