Osastokuntoutus

Osastolla asiakkaat kuntoutustarvearvioidaan lääkärin tai terveydenhuollon ammattilaisen suosittelemana. Tavoitteena on asiakkaan liikunta- ja toimintakyvyn palauttaminen tai ylläpitämisen tukeminen asiakkaan sairaudet huomioon ottaen ja mahdollisimman varhainen liikkeellelähtö. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä komplikaatioiden syntymistä.

Asiakasta, hänen tukiverkostoaan ja hoitohenkilökuntaa osallistetaan kuntoutukseen asiakkaan toimintakykyarvion perusteella. Kuntoutusta ovat ohjaaminen, neuvominen, tukeminen omatoimisuuteen kaikissa päivittäisissa toiminnoissa. Liike- ja lihasvoimaharjoittelua on omatoimisuuden tukeminen ohjaamalla liikkumista esimerkiksi siirtymistilanteissa sekä yksilöllisesti laaditut harjoitukset.

Asiakkaan omatoimisuuteen ja turvallisuuden tukemiseksi tarjotaan apuvälinepalveluita sisältäen apuvälinetarpeen arvioinnin, tilauksen, käytön ohjauksen ja lainauksen. Apuvälinepalveluihin ei tarvitse lääkärin lähetettä.  Kuntoutus tekee tiivistä yhteistyötä osaston -, kotisairaanhoidon-, kotikuntoutustiimin-, päivystyksen-, erikoissairaanhoidon-, sosiaalipalveluiden- ja avopuolen fysio-, toiminta- ja puheterapian henkilökunnan kanssa, jotta asiakkaan kotiutuminen olisi asiakkaalle mahdollisimman turvallista ja sujuvaa.

 

Vuodeosaston kuntoutus:

Haapajärvi p. 040 180 8456

Pyhäjärvi p. 044 445 7616