Oikomishoito

Oikomishoidon tavoitteena on tarjota tasapuolisesti mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle toiminnallisesti hyvä purenta. Oikomishoidon onnistuminen vaatii lapsen ja vanhemman pitkäjänteistä sitoutumista hoitoon.

Oikomishoidolla hoidetaan hampaiden purentahäiriöitä, jotka haittaavat hampaiston normaalia kehitystä ja toimintaa. Oikomishoidolla korjataan myös hampaiston ahtaustiloja. Oikomishoito on erikoishoitoa, joka voi kestää useita vuosia.

Hammashoitolassa seurataan lasten purennan kehitystä tarkastuksien yhteydessä. Lapsi ohjataan oikomishoitoon tarvittaessa. Pienet epäsäännöllisyydet ja hammasrivien ahtaudet eivät yleensä tarvitse oikomishoitoa.

Oikomiskojeita on erilaisia, joko irrotettavia tai kiinteitä. Irrotettava koje tulee ottaa hampaiden harjauksen ajaksi pois suusta. Oikomiskoje tulee myös puhdistaa huolellisesti päivittäin. Kiinteäkojehoidossa tulee harjata hampaat erityisen huolellisesti.

Toivomme vanhemman/ huoltajan osallistuvan lapsen hammashoitokäynneille. Näin saadaan tarvittava tieto ja kotihoitoon liittyvä ohjaus välitettyä kaikille osapuolille samanaikaisesti. Yli 15-vuotiailta perimme käyttämättä jätetystä ajanvarauksesta 50,80 €.