Muut vammaispalvelujen tukitoimet

Vammaispalveluna järjestettäviin palveluihin ja etuuksiin kuuluu myös joukko harkinnanvaraisia ja määrärahasidonnaisia tukitoimia. Näihin tukitoimiin asiakkaalla ei ole subjektiivista oikeutta ja kuntayhtymä voi kohdentaa niiden myöntämistä tukitoimia eniten tarvitseville vammaisille henkilöille.

Tukitoimia haetaan kirjallisella vammaispalveluhakemuksella. Ennen päätöksentekoa hakemukset käsitellään tarvittaessa Ppky Selänteen vammaispalvelujen asiantuntijaryhmässä.

Harkinnanvaraisia tukitoimia ovat

  • korvaukset päivittäisissä toiminnoissa tarvittavista välineistä, koneista ja laitteista
  • korvaukset ylimääräisistä vaatekustannuksista
  • korvaukset ylimääräisistä ravintokustannuksista
  • sopeutumisvalmennus sekä
  • kuntoutusohjaus
  • tukihenkilötoiminta