Muut kehitysvammahuollon palvelut

Kehitysvammahuollon asiakkaille järjestetään yksilöllisen tarpeen mukaan erilaisia tukitoimia  mm. tilapäishoitoa, perhe- tai sijaishoitoa sekä koululaisten päivähoitoa yksilöllisen tarpeen mukaan. Palvelut ja niiden tarve määritellään yhdessä asiakkaan ja perheen kanssa. Palvelut määritellään erityishuolto-ohjelmassa ja niihin hakeudutaan palveluohjaajan kautta.

Tilapäishoito

Tilapäishoitoa pyritään järjestämään asiakkaiden tarpeiden mukaisesti perheiden jaksamisen tukemiseksi. Tilapäishoitoa järjestetään PPKY Selänteen omassa tehostetun palveluasumisen yksikössä Mäntykodissa Reisjärvellä, ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta tai kolmannen sektorin toimijoilta sekä lyhytaikaisen perhehoidon toimeksiantosopimuksin. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestämiseksi tilapäishoitoa voidaan toteuttaa myös sijaishoitona.

Perhehoito

Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen oman kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa perhehoidon toimeksiantosopimuksella. Perhehoitoa voidaan järjestää myös hoidettavan omassa kodissa. Perhehoitajat saavat perehdytyksen ja/tai valmennuksen perhehoitajana toimimiseen PPKY Selänteen vammaispalvelujen järjestämänä.

Sijaishoito

Sijaishoito eroaa perhehoidosta siten, että usein miten sijaishoitaja on perheen itsensä valitsema henkilö heidän lähipiiristään. Sijaishoitoa toimeksiantosopimuksella toteutetaan pääasiassa omaishoitajan lakisääteisten vapaan järjestämiseksi. Vammaispalvelujen kanssa tehdyt sijaishoidon toimeksiantosopimukset mahdollistavat hoidon joko hoidettavan tai hoitajan kotona.

Kehitysvammaisten koululaisten aamu-ja iltapäivähoito sekä koulun loma-aikojen päivähoito

Kouluikäisten kehitysvammaisten  aamu-ja iltapäivähoitoa sekä päivähoitoa koulun loma-aikoina järjestetään pääsääntöisesti huoltajien työn tai opiskelun ajaksi. Koululaisten aamu- ja iltapäivähoito järjestetään pääsääntöisesti sivistystoimen kautta, mutta myös yksilölliset ratkaisu huomioidaan. Loma-aikojen hoitoa järjestetään kehitysvammaisille lapsille ja nuorille siinä vaiheessa, kun he eivät ole oikeutettuja varhaiskasvatukseen. Loma-aikojen hoitoon hakeudutaan palveluohjauksen kautta.

Tilapäis-, perhe- ja sijaishoidosta peritään lakisääteiset asiakasmaksut, jotka vahvistetaan kuntayhtymänhallituksessa vuosittain.

Liitetiedostot