Lastensuojelu

lastensuojelu

Ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista on lapsen vanhemmilla. Lastensuojelun tehtävänä on lapsen oikeuksien turvaaminen sekä vanhempien tukeminen lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa järjestämällä tarvittavia tukitoimia. Lastensuojelussa etusijalla on aina lapsen etu. Lastensuojelulla on lakisääteinen velvollisuus toimia, jos lapsen etu sitä edellyttää.

Yhteys lastensuojeluun

Lapsi tai nuori itse, vanhemmat tai läheiset voivat ottaa yhteyttä lastensuojeluun lapsen ja perheen tilanteen selvittämiseksi ja tuen saamiseksi. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, joka on huolissaan lapsen tai nuoren hyvinvoinnista. Yksityishenkilö voi tehdä ilmoituksen halutessaan nimettömänä.

Lastensuojelulain 25 §:ssä tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa salassapitosäännösten estämättä myös yhdessä lapsen tai hänen vanhempansa kanssa tehtynä sosiaalihuoltolain 35 §:n mukaisena yhteydenottona tuen tarpeen arvioimiseksi edellyttäen, että:

  1. yhteydenotto tehdään viipymättä; ja
  2. yhteydenoton yhteydessä 25 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitusvelvollinen henkilö ilmoittaa yhteydenottoon johtaneet syyt.

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä puhelimitse tai kirjallisesti lastensuojelun työntekijöille. Kiireellisissä asioissa voi ottaa yhteyttä Selänteen sosiaalipäivystykseen virka-aikana puh. 044 4456 711, muina aikoina toimii alueellinen sosiaalipäivystys hätänumerossa 112.

Lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivilla ammattilaisilla, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon, koulun, poliisin tai seurakunnan työntekijöillä, on lastensuojelulain mukainen velvollisuus ottaa yhteyttä lastensuojeluun, jos heillä on huoli lapsen, nuoren tai perheen hyvinvoinnista.

Lastensuojeluilmoituksen perusteena voi olla esimerkiksi:

  • lapsen hoidon, huolenpidon tai kasvatuksen laiminlyönti
  • lapseen kohdistuva fyysinen tai psyykkinen väkivalta/epäily
  • vanhempien runsas päihteidenkäyttö, mielenterveyteen liittyvät ongelmat
  • lapsen tai nuoren päihteidenkäyttö

Yhteydenotto Sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi kaavake löytyy tämän linkin takaa.

Lastensuojeluilmoituksen jälkeen

- Sosiaaliviranomainen arvioi välittömästi kiireellisen sosiaalisen avun ja/tai lastensuojelun tarpeen. Lastensuojeluilmoituksen käsittelyaika on enintään 7 arkipäivää.

- Tarvittaessa käynnistetään palvelutarpeen arviointi, joka tehdään yhteistyössä perheen ja muiden toimijoiden kanssa tarvittavassa laajuudessa.

- Palvelutarpeen arvioinnin päätyttyä lapsi ja perhe ohjataan tarvittaessa peruspalveluihin tai aloitetaan lastensuojelun asiakkuus ja laaditaan asiakassuunnitelma.

Lastensuojelun palveluita ovat avohuollon tukitoimet, kiireellinen sijoitus, huostaanotto ja sijaishuolto sekä jälkihuolto. Lastensuojelun palvelut perustuvat yhdessä laadittuun asiakassuunnitelmaan.

Lastensuojelun käsikirja

Tietoa lastensuojelusta

Lastensuojelun yhteystiedot

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@selanne.net

Sosiaalipäivystys arkisin klo 8-16 puh 044 4456 711

Virka-ajan ulkopuolella yleinen hätänumero 112

Palvelupäällikkö
johtava sosiaalityöntekijä
Sirpa Pengerkoski
puh. 044 4457 943

Haapajärvi-Reisjärvi

sosiaalityöntekijä Aila Laitinen
puhelinaika ma, ke ja to 12-13
puh 040 6303 509

sosiaalityöntekijä Tarja Hyväri
puhelinaika ma, ke ja to 12-13
puh 044 4457 986

sosiaaliohjaaja Satu Pirttilahti
puhelinaika ma, ke ja to 12-13
puh 044 4456 458

sosiaaliohjaaja Katja Malila
puhelinaika ma, ke ja to 12-13
puh 040 5795 018

 

Pyhäjärvi

sosiaalityöntekijä Helena Tikkanen-Kainulainen
puhelinaika ma, ke ja to 12-13
044 4457 995

sosiaaliohjaaja Katja Malila
puhelinaika ma, ke ja to 12-13
puh 040 5795 018

 

 

Yhteydenotto sosiaalipäivystykseen salatulla sähköpostiyhteydellä