Lasten fysioterapiapalvelut

Fysioterapiassa arvioidaan vauvojen, leikki-ikäisten, lasten ja nuorten iänmukaista motorista kehitystä, tuki – ja liikuntaelinten mahdollisia oireita tai ongelmia. Arvioinnin perusteella ohjataan ja neuvotaan kehitystä edistäviä ja mahdollisia ongelmia ennaltaehkäiseviä harjoituksia. Fysioterapia käsittää yksittäisiä ohjaus -neuvonta aikoja tai lääkinnällisen kuntoutuksen terapiajaksoja, vanhempien ja päivähoitopaikan tai koulun henkilökunnan ja muiden ammattilaisten ohjausta ja neuvontaa.

Yleisimpiä syitä hakeutua ja ohjautua fysioterapiaan ovat vauvoilla toispuoleisuus ja lihasjäntevyyden vaihtelut sekä vauvoilla, taaperoilla ja leikki-ikäisillä viivästynyt motorinen kehitys tai varvastaminen.

Lasten osalta fysioterapiaan voi hakeutua, mikäli lapsella on lattajalkaisuutta tai iänmukaisen motorisen kehityksen viivettä. Koululaisille tehdään terveydenhoitajien toimesta ryhtitarkastuksia ja tarvittaessa lapsi ohjataan fysioterapiaan ryhtitutkimukseen ja ohjaus -neuvontaan. Fysioterapiaan voi hakeutua suoraan, neuvolan tai kouluterveydenhuollon kautta.

Useimpiin vauvan ja lapsen oireisiin voidaan vaikuttaa pienin toiminta muutoksin ja harjoituksin.