Lapsen asuminen, huolto ja tapaaminen

huolto

Vanhempien asuessa erillään lastenvalvojat auttavat lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevissa sopimuksissa. 

Vanhempien on hyvä neuvotella yhdessä asioista ennen lastenvalvojan tapaamista. Mikäli vanhemmat asuvat eri paikkakunnilla, eikä heillä siksi ole mahdollista asioida yhdessä, molemmat vanhemmat asioivat oman kotikuntansa lastenvalvojan luona. Vanhempien tulee selvittää lapsen mielipide ja toivomukset, ennen kuin he tapaavat lastenvalvojan. Keskustelu tulee käydä lapsen ikä ja kehitystaso huomioon ottaen. 

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta

Lapsen huolto

Lapsen huoltolain uudistuksessa 1.12.2019 alkaen vanhempien mahdollisuudet sopia lasten huollosta lastenvalvojan luona laajenivat. Yhteis- ja yksinhuollon lisäksi vanhemmat voivat sopia tehtävien jaosta huoltajien kesken, tiedonsaantioikeudesta ei-huoltajalle tai muulle henkilölle sekä oheishuoltajuudesta. Huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, koulutuksesta, asuinpaikasta, harrastuksesta sekä muista lapsen henkilökohtaisista asioista. Huoltajalla on oikeus saada lasta koskevia tietoja viranomaisilta. Yhteishuollossa huoltajat vastaavat yhdessä näistä lapsen huoltoon kuuluvista tehtävistä ja tekevät yhdessä lasta koskevat päätökset.

Lapsen asuminen ja tapaaminen

Erillään asuvat vanhemmat voivat sopia siitä, kumman vanhemman luona lapsi asuu ja miten lapsi tapaa toista vanhempaansa. Tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus luoda ja säilyttää myönteinen ja läheinen suhde vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu. Lapsen kummankin vanhemman on myötävaikutettava tapaamisoikeuden toteutumiseen. Sopimus tapaamisoikeudesta voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Vanhemman on ilmoitettava toiselle vanhemmalle aikomuksestaan muuttaa asuinpaikkaa, jos muutolla olisi vaikutusta lapsen huollon ja tapaamisoikeuden toteutumiseen. 

Vanhemmat voivat sopia myös lapsen vuoroasumisesta.Vuoroasumista koskevaan sopimukseen on kirjattava, kumpi koti ilmoitetaan lapsen virallisesti asuinpaikaksi. Vuoroasumista ja tapaamisoikeutta koskevien sopimusten yhteydessä vanhemmat voivat sopia myös siitä, miten vastuu lapsen kuljettamisesta tai tapaamismatkakuluista jakautuu vanhempien kesken. 

Mikäli lapsen ja toisen vanhemman tapaamiseen liittyy erityistä huolta, voidaan tapaaminen järjestää sosiaalihuoltolain perusteella valvotusti, tuetusti tai valvottuna vaihtona. 

Lastenvalvoja laatii ja vahvistaa vanhempien väliset sopimukset, jotka täyttävät lain ehdot. Sopimukseen kirjataan lapsen mielipiteen selvittäminen. Sopimusta vahvistaessaan lastenvalvojan on harkittava, voidaanko sopimus vahvistaa ottaen huomioon lapsen etu ja lapsen omat toivomukset. Sopimus, jonka lastenvalvoja on vahvistanut, on lainvoimainen päätös. 

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi [at] selanne.netid="LPlnk158612" rel="noopener noreferrer" target="_blank"

Haapajärven perheoikeudelliset palvelut

sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja 

Elisa Ollila

puhelinaika ma-to 12-13

puh 040 3008231

Reisjärven perheoikeudelliset palvelut

sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja 

Elisa Ollila

puhelinaika ma-to 12-13

puh 040 3008231


Pyhäjärven perheoikeudelliset palvelut

sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja 

Elisa Ollila

puhelinaika ma-to 12-13

puh 040 3008231