Olet tässä

Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällisellä kuntoutuksella tarkoitetaan niitä terveydenhuollon toimintamuotoja, joilla pyritään parantamaan ja ylläpitämään asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Lääkinnällisen kuntoutuksen järjestäminen on lakisääteistä, mutta käytettävistä voimavaroista riippuvaa. Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja ovat fysio-, toiminta-, puhe-, lymfa-, jalka- ja tarvittavat muut terapiat sekä apuvälinepalvelut.

Selänteen kuntoutus/fysioterapia/apuvälineasiat puh. 044 445 7767 avoinna klo 8-15.

Mikäli haluat yhteyden:

  • Haapajärven kuntoutukseen, valitse yksi(1)
  • Pyhäjärven kuntoutukseen, valitse kaksi(2)
  • Reisjärven kuntoutukseen, valitse kolme(3)

Lääkinnällisestä kuntoutuksesta  puhutaan silloin, kun asiakkaalla on vammasta tai sairaudesta aiheutuva liikunta- ja toimintakyvyn pysyvä tai vähintään vuoden kestävä haitta jokapäiväisessä elämässä, johon odotetaan pystyvän terapian avulla vaikuttamaan.

Lääkinnällisen kuntoutukseen voivat olla oikeutettuja 1-65-vuotiaat asiakkaat, joilla edellä mainittu haitta esiintyy ja joille ei ole myönnetty KELA:n järjestämää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, sekä alle 1-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat vaikean toimintakyvyn rajoitteen omaavat asiakkaat. Terapioiden myöntämiskriteerit ovat Ppky Selänteen kuntayhtymähallituksen hyväksymät.

Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut pyritään järjestämään ensisijaisesti terveyskeskuksen omana toimintana huomioiden kuntien resurssit.
Ostopalveluista päättää kuntoutustyöryhmä. Ppky Selänteen kuntoutustyöryhmään kuuluvat kuntoutuksen asiantuntijat, osastonhoitaja ja ylilääkäri. Kuntoutustyöryhmä käsittelee päätöksiä viikoittain. Ostopalvelun myöntämisen edellytyksenä on terveydenhuollon ammattilaisen laatima yksilöllinen kuntoutussuunnitelma tai lääkärin tekemä lääkinnällisen kuntoutuksen suositus, jossa on määritelty kuntoutuksen tarve, tavoitteet sekä sisältö toimintakyvyn edistämiseksi.

Palveluseteliyrittäjäksi voi hakea jatkuvasti PSOP-järjestelmän kautta.

Hakeutumista varten on sääntökirjat eri palveluseteleille. Sääntökirja on asiakirja, jolla kunta asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palveluntuottajille. Liitä PSOP-järjestelmään sääntökirjassa edellytetyt liitteet.

Palvelusetelin sääntökirja

Psop koulutus palvelun tuottajille (Dream Broker video, koulutus tallenne)

 

 

Yhteystiedot

Selänteen kuntoutus/fysioterapia/apuvälineasiat puh. 044 445 7767 avoinna klo 8-15.

Mikäli haluat yhteyden:

  • Haapajärven kuntoutukseen, valitse yksi(1)
  • Pyhäjärven kuntoutukseen, valitse kaksi(2)
  • Reisjärven kuntoutukseen, valitse kolme(3)

Kuntoutuksen osastonhoitaja
puh. 040 1808 951