Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalveluilla turvataan vaikeimmin vammaisille henkilöille kohtuulliset liikkumismahdollisuudet samoin kustannuksin kuin muille kansalaisille.

 Kuljetuspalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena henkilönä pidetään henkilöä, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Vammaispalvelulain 8 §:n 2 momentissa tarkoitetun kuljetuspalveluun liittyvän saattajapalvelun sisältöä ei ole määritelty tarkemmin lainsäädännössä. Saattajapalvelun tarkoituksena on mahdollistaa kuljetuspalvelujen käyttö. Saattajapalvelut myönnetään, jos henkilö tarvitsee toisen henkilön apua niin paljon, että taksin tai invataksin kuljettajan apu ei ole riittävä. Saattajapalvelu tarkoittaa välittömästi ennen matkaa, matkan aikana tai välittömästi matkan jälkeen tapahtuvaa kuljetuspalveluihin liittyvässä liikkumisessa avustamista. Vaikeavammainen henkilö vastaa itse saattajan hankkimisesta.

Joukkoliikenteen puuttuminen ei ole riittävä peruste vaikeavammaisen kuljetuspalvelujen myöntämiselle.

Kuljetukset järjestetään kunnan päättämällä tavalla; Ppky Selänteen alueella taksilla tai invataksilla.

Kuljetuspalveluja myönnetään asiointi- ja virkistysmatkoihin sekä työhön ja opiskeluun liittyviin matkoihin asuinkunnan ja sen lähikuntien alueella.

Kuljetuspalveluja ei voi käyttää sellaisiin matkoihin, jotka korvataan sairausvakuutus/muun lain perusteella. Tällaisia ns. Kela-matkoja ovat mm. lääkäri-, terveyskeskus-, sairaala-, laboratorio- ja kuntoutusmatkat.

Kunnalla on velvollisuus korvata ainoastaan kohtuulliset kustannukset. Kuljetuspalvelun käyttäjä maksaa taksille matkan pituuden mukaisen omavastuun, joka on linja-auton vakiovuoron taksa/yhdensuuntainen matka. Saattajalta ei peritä mitään.