Olet tässä

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa seuraamme lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä edistämme heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Pidämme myös huolta koulu- ja opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta, ja edistämme koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia.

Yhdessä neuvolan kanssa kouluterveydenhuolto ja opiskeluterveydenhuolto muodostavat jatkumon, jossa lapsen ja nuoren aiemmat tiedot tukevat hänen terveytensä ja hyvinvointinsa edistämistä.

Kouluterveydenhuolto

 • Kouluterveydenhuollon palvelut ovat maksuttomia kaikille peruskoulun opiskelijoille.
 • Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää palvelua, joka tukee opiskelijoiden hyvinvointia, tervettä kasvua, kehitystä ja opiskelukykyä.
 • Koulujen ensiaputilanteet kuuluvat koko koulun henkilöstölle ja huoltajalla on vastuu opiskelijan saattamisesta jatkohoitoon.
 • Äkillisiin- ja pitkäaikaissairauksiin sekä vapaa-ajalla tapahtuneisiin tapaturmiin saat apua omasta terveyskeskuksesta.

Terveystarkastukset

Peruskoulun opiskelijoilla on mahdollisuus vuosittaiseen kouluterveydenhoitajan terveystarkastukseen ja koululääkärintarkastukseen 1.-, 5.- ja 8.-luokilla. Vuosittaisten tarkastusten lisäksi oppilaalle voidaan tarjota yksilöllisen tarpeen mukaisia terveystarkastuksia. Vanhempien läsnäolo terveystarkastuksessa on erittäin suositeltavaa erityisesti 1.-5.-ja 8.-luokilla.

Koulutulokkaiden terveystarkastuksia voidaan aloittaa tekemään jo kesän aikana. Lisätietoa saatte lapsenne tulevan koulun terveydenhoitajalta.

Wilman kautta on turvallista ja helppoa viestiä oppilaan asioissa.

Ennen 1.-, 5.- ja 8.-luokan terveystarkastusta vanhemmat täyttävät esitietolomakkeen; 5.- ja 8.- luokkalaiset täyttävät myös itse omat terveyskyselyt. THL:n sivuilla ovat linkit.

Esitietolomake 1.-luokkalaisen vanhemmille (pdf, 96 Kt)

Terveystarkastuksen esitietolomake viitosluokkalaiselle ja hänen vanhemmille (pdf) 

Terveystarkastuksen esitietolomake yläkoululaiselle ja vanhemmille (pdf, 155 Kt)

Terveydenhoitajan avovastaanotto

Ilman ajanvarausta opiskelija voi tulla terveydenhoitajan avovastaanottoajalle, jonka ajankohdasta tiedotetaan koulukohtaisesti. Avovastaanotolle voi tulla keskustelemaan huolista tai mieltä painavista asioista, kysymään neuvoa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista, varaamaan aikaa terveydenhoitajalle tai koululääkärille tai rokotukseen tai muuhun lyhyeen toimenpiteeseen. Tarvittaessa opiskelijalle varataan pidempi vastaanottoaika asian tarkempaa selvittelyä varten.

  Opiskeluterveydenhuolto

  • Opiskeluhuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Keskeisenä tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia.
  •  Opiskeluhuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville ja sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Olennaisena tavoitteena on oppimisen esteiden ja muiden ongelmien ehkäiseminen ja varhainen tunnistaminen. Opiskeluhuolto on luottamuksellista ja maksutonta.
  • Jokaisessa koulussa toimii opiskeluhuoltoryhmä. Opiskelijaterveydenhoitajan lisäksi ryhmän muita jäseniä voivat olla rehtori, psykologi, kuraattori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja ja opettajakunnan jäsen. Ryhmään voi myös kuulua oppilaiden ja vanhempien edustaja, koululääkäri sekä muita toimijoita.

  Yksilökohtainen opiskeluhuolto

  Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijalle annettavia opiskeluterveydenhuolto-, psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa.

  Yksittäisen opiskelijan tuen tarpeen selvittämiseksi voidaan koota erillinen asiantuntijaryhmä. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu aina tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Asian käsittely yksilökohtaisessa tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä perustuu aina opiskelijan ja tarvittaessa hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajan suostumukseen.

  Oppimisen tuki

  Terveydenhoitaja osallistuu oppimisen tuen ryhmiin tarvittaessa ja erikseen kutsuttuna silloin, kun hänen ammattitaitoaan tarvitaan opiskelijan tuen tarpeen ja oppimisen liittyvien asioiden selvittelyssä ja suunnittelussa.

   

  Yhteystiedot

  HAAPAJÄRVI:


  Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto


  Terveydenhoitaja Jaana Lipponen, 044 445 6245
  Yläaste, lukio, Oksava
  Terveydenhoitaja Katja Kiiskilä, 044 445 6239
  Jedu - liikelaitos ja työttömien terveystarkastuksen Terveydenhoitaja Ritva Kankaanpää, 040 018 4109
  Terveydenhoitaja koulut, Terveydenhoitaja Marjaana Aitto-oja, 040 180 8462
  Tiitto, Välioja, Parkkila, Jedu - maa- ja metsätalous

  PYHÄJÄRVI:

  Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

  Terveydenhoitaja Heljä Karsikas, 040 358 7236
  4-5-luokat, Ylä-aste, lukio

  Vastaava terveydenhoitaja Marja-Leena Lehtomäki / Tanja Kinnunen, 040 358 7233
  1-4-luokat, Ikosen koulu

  REISJÄRVI:

  Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

  Terveydenhoitaja Satu Kokkoniemi 040 300 8324
  Lukio, ylä-aste, Leppälahti, Niemenkartano, Kalaja, Rantaniemi

  Terveydenhoitaja Maisa Niemi-Korpi, 040 3008 315
  Kristillinen opisto