Kotikuntoutus

Kotikuntoutus on fysioterapeuttien tarjoamaa palvelua asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi niin, että asiakas selviytyy turvallisesti arjen toiminnoista kodissaan mahdollisimman pitkään.

Kotikuntoutusta saavat ne ikäihmiset, joilla on haasteita selviytyä omatoimisesti ja turvallisesti arjen askareista. Nämä haasteet voivat liittyä muun muassa pukeutumiseen, peseytymiseen, ulkoiluun, kävelyn onnistumiseen apuvälineen turvin tai porraskävelyyn. Kotikuntoutuksen tarve arvioidaan aina yksilöllisesti fysioterapeutin toimesta.

Kotikuntoutus sisältää asiakkaan tarpeiden mukaisesti liikkumiskyvyn ylläpitämistä ja edistämistä. Tavoitteet kotikuntoutusjaksolle laaditaan asiakkaan toiveita kuunnellen ja arjen toimintoja soveltaen. Kotikuntoutuksessa keskitytään turvallisuuden lisäämiseen, kaatumisten ehkäisyyn, liikkumisen pelon voittamiseen ja elämänlaadun parantamiseen. Lisäksi kotikuntoutukseen sisältyy kodin muutostyö- ja apuvälinetarpeen arvioinnit ja niiden hankinnan ohjaus.

Kotikuntoutusjakson alussa kartoitetaan asiakkaan alkutilanne ja kotikuntoutuksen tarve. Kuntoutusjakson alussa tehdään alkuarviointi, joiden pohjalta laaditaan tavoitteet, suunnitelma ja sisältö kotikuntoutukselle. Tällöin myös yhteistyö omaisten ja läheisten kanssa on tärkeää. Jakson päättyessä tehdään loppuarviointi ja jatkosuunnitelmat. Lisäksi kotikuntoutukseen sisältyy kodin muutostyö- ja apuvälinetarpeen arvioinnit ja niiden hankinnan ohjaus.

Fysioterapeutti arvioi yhdessä asiakkaan kanssa kotikuntoutuksen keston. Kotikuntoutusta voidaan toteuttaa joko intensiivisenä jaksona tai jopa muutaman kuukauden jaksoina.

Kotikuntoutuksen asiakkaaksi pääsee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön ohjauksella tai palvelupyynnöllä, ei tarvitse lääkärin lähetettä. Tämän jälkeen fysioterapeutti tekee arviointikäynnin, jonka pohjalta arvioi kotikuntoutuksen tarpeen. Lisätietoja asiakkuuksista saa oman paikkakunnan fysioterapeutilt

Yhteystiedot

Selänteen kuntoutus/fysioterapia/apuvälineasiat puh. 044 445 7767 avoinna klo 8-15.

Mikäli haluat yhteyden:

  • Haapajärven kuntoutukseen, valitse yksi(1)
  • Pyhäjärven kuntoutukseen, valitse kaksi(2)
  • Reisjärven kuntoutukseen, valitse kolme(3)