Kotihoito

Kotihoidon tehtävänä on tukea ja avustaa asiakasta niissä toiminnoissa, joista hän ei selviä omin avuin sekä ylläpitää asiakkaan toimintakykyä. Kotihoidon tavoitteena on ikäihmisen turvallinen kotona asuminen sekä kotihoidon että tukipalvelujen turvin. Kotihoito toimii ympärivuorokautisesti.

Kotihoidon palvelujen tarve arvioidaan palveluohjauksessa ja uudet asiakkuudet lähtevät aina arviointijaksojen kautta. Palvelutarpeen arviointi perustuu yhteisesti hyväksyttyihin kriteereihin ja arvioinnin perusteella tehdään yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma.

Selänteen ikääntyvien palveluohjaus puh. 040 180 8954 avoinna klo 8-21.

Arkisin ennen klo:15 jätetyt takaisinsoittopyynnöt vastataan pääsääntöisesti saman päivän aikana. Klo 15 jälkeen soitettuihin puheluihin vastataan seuraavana arkipäivänä.

Kotihoidon palvelukokonaisuuteen kuuluvat kotikuntoutus, kotihoito, kotisairaalatoiminta sekä tukipalvelut. Palvelujen tarve arvioidaan asiakaskohtaisesti joko säännöllisenä tai tilapäisenä kotihoidon palveluna tai tukipalveluna. Kotihoitoa voidaan toteuttaa joko hoitajan kotikäynnein tai etäyhteyden kautta. Etäyhteyden kautta voidaan tarjota kotiin myös ryhmämuotoista toimintaa. Lääkehoidon turvallisuuden toteuttamiseksi voidaan asiakkaalle myöntää lääkeautomaatti. Kotikuntoutus on tarkoitettu erityisesti sairaalasta kotiutuville asiakkaille ja kotona oleville asiakkaille, joiden fyysinen toimintakyky on heikentynyt.

Kotihoito on maksullista toimintaa. Jatkuvasta säännöllisestä kotihoidosta peritään kuukausimaksu. Maksuun vaikuttaa perheenjäsenten lukumäärä, asiakkaan tulot, aika, tuloraja ja maksuprosentti tulorajan ylittävästä tulosta. Satunnaisesta kotihoidosta asiakas maksaa käyntimaksun.

Kotihoidon asiakas voi saada myös palvelusetelin, jolla voi hankkia palveluja yksityisiltä palveluntuottajilta. Katso lisätietoa kohdasta palveluseteliasiat.

Liitetiedostot

Yhteystiedot

Selänteen ikääntyvien palveluohjaus puh. 040 180 8954 avoinna klo 8-21.

Arkisin ennen klo:15 jätetyt takaisinsoittopyynnöt vastataan pääsääntöisesti saman päivän aikana. Klo 15 jälkeen soitettuihin puheluihin vastataan seuraavana arkipäivänä.

Kotihoito Haapajärvi
Kotihoidonohjaaja
puh. 044 445 6175
tavoitettavissa parhaiten klo 8-11

Muistihoitaja
puh. 044 445 6403

Fysioterapeutti
puh. 040-1808976

Kotihoito Pyhäjärvi
Kotihoidonohjaaja
puh. 044 445 7162
tavoitettavissa parhaiten klo 8-11

Muistihoitaja
puh. 044 445 6636

Fysioterapeutti
puh. 040 849 6692

Kotihoito Reisjärvi
Kotihoidonohjaaja
puh. 040 3008 318
tavoitettavissa parhaiten klo 8-11

Muistihoitaja
puh. 044 445 6403

Kotihoidon tiimien yhteystiedot löydät alueittain ja tiimeittäin Henkilökunnan Yhteystiedot sivulta.