Olet tässä

Koronarokotusten riskiryhmä 2

Katso alta, onko sinulla vakavalle korona­vi­rus­taudille altistava sairaus tai tila (Riskiryhmä 2)

Tutkimustietoa eri sairauksien ja tilojen aiheuttamasta riskistä saada vakava koronavirustauti löytyy Vakavalle koronavirustaudille alttiiden rokotusjärjestys -sivulta kunkin taudin tai tilan kuvauksesta.

Vakavalle koronavirustaudille alttiiden rokotusjärjestys (THL)

1. Jatkuvaa lääkitystä vaativa astma

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos sinulla on 

 •  astma, johon käytät jatkuvaa lääkitystä.

2. Vaikea sydänsairaus, muun muassa sydämen vajaatoiminta (ei kuitenkaan pelkkä verenpai­netauti)

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos sinulla on 

 • sydämen vajaatoiminta, keuhkosydänsairaus, keuhkoverenkierron sairaudet, sydänlihassairaus
 • sepelvaltimotauti
 • verenpainetaudin aiheuttama sydänvaurio
  (esimerkiksi vasemman kammion laajentuma)
 • verenpainetaudin aiheuttamat munuaisvauriot (KREA yli 150)

Et kuulu vielä rokotettavien ryhmään, jos sinulla on

 • hoidossa oleva pelkkä eteisvärinä,
 • hoitotasapainossa oleva pelkkä verenpainetauti tai lievä läppävika.

3. Hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos

 • sairastat tautia tai sinulla on tila, joka haittaa sinun hengitystäsi, näitä voivat olla muun muassa: aivoinfarkti, aivoverenvuoto, hengityshalvaus, Parkinsonin tauti, MS-tauti eli pesäkekovettumatauti, hermo-lihasliitosten ja lihasten sairaudet sekä CP-oireyhtymä ja hengitystä haittaavat muut halvausoireyhtymät. Sairautesi voi esimerkiksi huonontaa istuma-asentoasi, jolloin hengitys vaikeutuu.

Et kuulu vielä rokotettavien ryhmään, jos

 • sairautesi ei aiheuta haittaa sinun hengityksellesi.

4. Immuuni­puo­lustusta heikentävä lääkehoito autoim­muu­ni­sai­rauteen

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos sinulla on muun muassa selkärankareuma, nivelreuma, niveltulehdus, haavainen paksusuolentulehdus, Crohnin tauti ja psoriaasi, ja

 • kyseisen sairauden hoitoon liittyy suun kautta tablettina otettu glukokortikoidihoito
 • tai muu immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito (solunsalpaajahoito, biologiset lääkkeet ja muut vastaavat, esim. siklosporiini, mykofenolaatti, atsatiopriini, metotreksaatti, takrolimuusi)

Et kuulu rokotettavien ryhmään, jos sinulla on yllä mainittu sairaus, mutta et tarvitse sen hoitoon immuunipuolustusta heikentävää lääkehoitoa

5. Vaikea krooninen maksasairaus

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos

 • sinulla on todettu esimerkiksi maksan vajaatoiminta, maksafibroosi tai maksakirroosi

Et kuulu vielä rokotettavien ryhmään, jos

 • sinulla on todettu rasvamaksa

6. Tyypin 1 diabetes tai lisämu­nuaisten vajaatoiminta

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos

 • sairastat tyypin 1 diabetesta tai lisämunuaisten vajaatoimintaa.

7. Uniapnea

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos

 • sinulla on diagnosoitu keskivaikea tai vaikea uniapneatauti. Henkilöllä on keskivaikea uniapnea, kun hengityskatkoksia tai -vaimentumia on tunnissa yli 15. Vaikea uniapnea henkilöllä on, kun hengityskatkoksia tai -vaimentumia on tunnissa yli 30.

Et kuulu vielä rokotettavien ryhmään, jos

 • sinulla on diagnosoitu lievä uniapneatauti

Uniapnea, unenaikaiset hengityskatkot (Terveyskirjasto)

8. Psykoo­si­sairaus

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos sinulla on

 • skitsofrenia, skitsotyyppinen häiriö tai harhaluuloisuushäiriö
 • klotsapiinihoito (kauppanimi Clozapine Accord, Froidir ja Leponex) johonkin muuhun mielenterveydenhäiriöön.

9. Vaikea ylipaino (painoindeksi yli 35)

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos

 • 12-15-vuotiailla painoindeksisi on 35 tai sitä suurempi
 • yli 16-vuotiailla painoindeksi on 40 tai sitä suurempi

Katso ohjeet aikuisten painoindeksin (BMI) laskemiseen Terveyskirjaston sivulta

Katso ohjeet lasten painoindeksin (ISO-BMI) laskemiseen Terveyskirjaston sivulta.