Olet tässä

Karanteeni ja eristys

Epäiletkö tartuntaa?

Jos sinulla on koronavirustartunnan oireita, jää kotiin sairastamaan. Jos haluat, voit tehdä myös kaupasta tai apteekista ostettavan antigeenitestin. Jos kotitestistä saa positiivisen testituloksen, tulee jäädä kotiin sairastamaan, kunnes on kuumeeton ja oireet ovat vähentyneet, kuitenkin vähintään viiden vuorokauden ajaksi. Positiivista kotitestitulosta ei tarvitse enää varmentaa terveydenhuollossa tehtävällä testillä, ellei henkilö tarvitse koronapassia tai virallista eristys- tai karanteenitodistusta. Mikäli sairastuminen pitkittyy, tulee hakeutua terveydenhuoltoon lääkärin arviota varten.

Sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden, raskaana olevien tai riskiryhmään kuuluvien tulee hakeutua viralliseen koronatestiin myös jatkossa. Vakavissa oireissa tulee edelleen hakeutua terveydenhuoltoon hoidon tarpeen arviointia varten.

Tartuntojen jäljittäminen ja mahdolliset karanteenipäätökset

Jatkossa jäljitetään vain terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitosten koronaepidemioita. SARS-CoV-2 -viruksen hyvin herkästi ja nopeasti leviävä omikron -muunnos on tehnyt laajamittaisen tartunnanjäljityksen vaikuttamattomaksi erittäin korkeiden tapausmäärien vuoksi.  Tartunnanjäljityksen resurssit  voidaan keskittää tilanteisiin, joissa on erityisen tärkeää rajoittaa epidemian leviämistä kuten iäkkäiden pitkäaikainen hoiva sekä terveydenhuollon toimintayksiköt.

PPSHP:n ohjeistuksen mukaan kaikki oireettomat lapset saavat mennä kouluun ja varhaiskasvatukseen.  Heiltä ei kysytä rokotuksia tai oteta näytteitä. Lasten ei tarvitse olla pois koulusta tai hoitopaikasta sisaruksen tai vanhemman oireiden takia. Perheitä ohjeistetaan pitämään itse oireinen henkilö kotona  5 vrk  oireiden alusta (oireiden alkupäivä on ensimmäinen päivä). Muut oireettomat saavat liikkua vapaasti  (oli rokotettu tai rokottamaton). Sama ohje koskee sekä aikuisia että lapsia.  Myöskään altistuneita ei enää heidän osaltaan kartoiteta. Eristys-tai karanteenipäätöksiä ei enää pääsääntöisesti tehdä.

Mikäli positiivinen tai karanteenissa oleva tarvitsee tartuntatautilain mukaisen eristys/karanteeni päätöksen, pyydämme olemaan yhteydessä Selänteen päivystysnumeroon p. 044-7700701.

Työstä poissaolo koronan vuoksi on joko työnantajan kanssa sovitusti omalla ilmoituksella tai todistuksen perusteella

Sairausvakuutuslakiin on tehty väliaikainen muutos, joka on voimassa 30.6.2022 saakka. Muutoksen myötä tartuntatautipäivärahaa voi hakea myös muun kuin tartuntataudeista vastaavan lääkärin todistuksen perusteella tilanteissa, joissa poissaolo työstä koronavirustartunnan vuoksi on alkanut 1.1.2022 tai sen jälkeen. Terveydenhuolto voi kirjoittaa todistuksen työstä poissa olemiselle, kun koronavirustartunta on todettu luotettavasti eli laboratoriossa varmennetulla PCR-testillä tai antigeenitestillä.

Koronavirustartunnan saanut voi hakea tartuntatautipäivärahaa myös työterveyshuollossa työskentelevän lääkärin tai terveydenhoitajan kirjoittamalla todistuksella. Kela voi korvata todistuksen kirjoittamisesta aiheutuneet työterveyshuollon kustannukset työnantajalle osana ehkäisevää työterveyshuoltoa (korvausluokka I).

Muutos koskee myös koronavirustartunnan saaneen lapsen huoltajalle myönnettävää tartuntatautipäivärahaa. Kela voi maksaa sitä alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalle, jos lapsella on luotettavasti todettu koronavirustartunta eikä lapsen ole suositeltavaa mennä päivähoitoon tai kouluun tartunnan leviämisriskin vuoksi. Lisäksi edellytyksenä on, että huoltaja on tämän vuoksi estynyt tekemästä ansiotyötään.

Tartuntatautipäivärahaa voidaan myöntää vain sellaisen työstä poissaolon ajalta, joka liittyy koronavirustartunnan leviämisen ehkäisemiseen. Jos sairaus pitkittyy (yli 5vrk oireiden alkamisesta), kyse on normaalista sairauspoissaolosta, jonka ajalle voi hakea sairauspäivärahaa.

Tartuntatautipäivärahaa voi muutoksen jälkeenkin saada myös kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin tekemän päätöksen perusteella.

Lainmuutoksen myötä myös tartuntatautipäivärahan hakuaika piteni väliaikaisesti 2 kuukaudesta 6 kuukauteen.

Tartuntatautipäivärahahakemuksen liitteeksi käy myös sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan todistus, joka täyttää seuraavat edellytykset:

 • Todistuksessa on poissaolon syynä covid-19 -tartunta tai siihen viittaava oire
 • Todistuksesta tulee käydä ilmi, että on laboratoriotestillä varmistettu Covid-19 tartunta, poissaolo 5 vrk pääsääntöisesti (1. vrk on ensimmäinen oirepäivä).

Koronavirustartunnan luotettava toteaminen tarkoittaa laboratoriovarmistettua PCR- tai antigeenitestiä.

Todistuksen takautuva kirjoittaminen

Uusia säännöksiä sovelletaan takautuvasti, joten Kela voi hyväksyä myös takautuvalle ajalle kirjoitetun todistuksen, kun ansiotyöstä poissaolo on alkanut 1.1.2022 tai sen jälkeen.

Esimerkki: Lääkäri, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja kirjoittaa 1.3.2022 todistuksen koskien ajanjaksoa 1.–5.2.2022, jolloin työstä poissaolo on ollut suositeltavaa luotettavasti todetun covid-19-infektion vuoksi.

Koska uusia säännöksiä sovelletaan takautuvasti 1.1.2022 alkaen, tartuntatautipäivärahahakemuksen liitteeksi käy myös lääkärintodistus, joka täyttää seuraavat edellytykset:

 • Todistus on kirjoitettu laboratoriovarmistetusta koronavirustartunnasta johtuvaa työkyvyttömyyttä varten.
 • Todistus on kirjoitettu työstä poissaolosta, joka on alkanut 1.1.2022 – 27.2.2022.
 • Todistus on kirjoitettu viimeistään 27.2.2022.

Huomaa, että Omakanta-palvelusta saatava EU:n koronatodistus ei ole riittävä selvitys tartuntatautipäivärahaa varten.

Ulkomaalainen päätös karanteenista, eristämisestä tai työstä poissaolosta

Tartuntatautipäivärahaan voi olla oikeus myös Suomen sosiaaliturvaan kuuluvalla henkilöllä, joka on eristetty tai määrätty karanteeniin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan tällöin todistus lääkäriltä, jolla on oikeus määrätä näitä rajoituksia kyseisessä maassa.

Milloin tartuntatautipäivärahaan ei ole oikeutta?

Tartuntapäivärahaan ei ole oikeutta esimerkiksi jos:

 • teet työsi etätyönä eikä ansionmenetystä synny
 • olet lomalla tai lomautettuna, eikä ansionmenetystä siksi synny
 • olet muusta syystä, esimerkiksi sairausloman vuoksi, poissa työstä eikä ansionmenetystä siksi synny
 • olet omaehtoisessa karanteenissa
 • odotat covid-19-testin tulosta kotona, eikä sinulla ole tartuntatautilääkärin päätöstä karanteenista.

Työttömät ja opiskelijat

Jos olet työtön tai opiskelija, et voi saada tartuntatautipäivärahaa, jos sinulle ei aiheudu ansionmenetystä. Jos lääkäri kuitenkin toteaa sinut myös työkyvyttömäksi tartuntataudin vuoksi, voit hakea sairauspäivärahaa.

Jos työskentelet opintojen ohella tai työttömänä ollessasi ajoittain ja sinut määrätään olemaan poissa työstä tartuntataudin vuoksi, voit olla oikeutettu tartuntatautipäivärahaan.

Tartuntataudin aiheuttama työkyvyttömyys

Jos sairautesi jatkuu etkä voi palata työhösi, voit hakea sairauspäivärahaa. Sairauspäiväraha turvaa toimeentuloa sairauden ja työkyvyttömyyden ajalta.

Lue lisää: https://www.kela.fi/sairastaminen-pikaopas

Lue lisää tartuntatautipäivärahasta ja sen hakemisesta Kelan verkkosivuilta.  

Eristysaika  

 • Jos sinulla on varmistettu koronavirustauti, pysyttele kotona niin kauan, että olet ollut oireeton 2 vuorokauden ajan ja oireiden alusta on kulunut vähintään 5 vuorokautta.  
 • Jos sinulla on oireita vielä 5. vuorokautena tai sen jälkeen, pysy kotona, kunnes olet ollut oireeton vähintään kaksi vuorokautta.  
 • Jos olet parantunut koronasta, voit palata töihin tai kouluun, kun oireiden alusta on kulunut vähintään 5 vuorokautta ja olet ollut oireeton 2 vuorokauden ajan, vaikka perheessä jollakin olisi vielä koronatartunta. 

Sosiaalityö 

Sosiaalipalvelut auttavat sinua, jos tarvitset apua ruokahuoltoon karanteenin aikana, taloudellista tukea, tai apua jaksamiseen. Voit olla yhteydessä oman kuntasi sosiaalityöntekijään.

 

"Omaolo"

Jos epäilet Koronavirus tartuntaa, tee oirearviokysely

Koronavirusta koskevat asiat päivystysnumeron kautta arkisin puh. 044 770 0701