Olet tässä

Immuuni­vastetta voimak­kaasti heikentävät sairaudet ja tilat

Kolmas koronarokote voidaan antaa 12 vuotta täyttäneille ja tätä vanhemmille, joiden elimistön immuunivaste on sairauden tai sen hoidon vuoksi voimakkaasti madaltunut. Kolmas rokoteannos annetaan heille siksi, että heidän rokotesuojansa heikkenee nopeammin kuin muilla. 

Kolmas annos voidaan antaa voimakkaasti immuunipuutteisille, kun toisesta rokoteannoksesta on kulunut vähintään 2 kuukautta.

Elinsiirto

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos

 • sinulle on tehty elinsiirto ja tähän on hyljinnänestolääkitys käytössä.

Kantaso­lusiirto

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos

 • olet saanut kantasolusiirron enintään kolme vuotta sitten tai
 • sinulle on tehty kantasolusiirto yli kolme vuotta sitten ja immunosuppressiivinen hyljinnänestolääkitys jatkuu edelleen.

Vaikea tai keskivaikea synnyn­näinen immuuni­puutos

Kuulut rokotettavien ryhmään, jos sinulla on lääkärin toteama vaikea tai keskivaikea perinnöllinen immuunivajavuus tai muusta syytä alentunut puolustuskyky. Tällaisia sairauksia ja tiloja ovat esimerkiksi

 • tavallinen vaihteleva immuunipuutos (common variable immunodeficiency, CVID)
 • rusto-hiushypoplasia
 • DiGeorgen oireyhtymä (Kromosomin 22q11.2-deleetio)
 • jaksoittainen neutropenia
 • muu tai tarkemmin määrittämätön neutropenia
 • pääasiallisesti vasta-aineiden vajavuuksina ilmenevä immuunivajavuus
 • sekamuotoiset immuunivajavuudet
 • muihin vakaviin puutoksiin liittyvä immuunivajavuus
 • muut immuunivajavuudet
 • APECED-oireyhtymä.

Et kuulu rokotettavien ryhmään, jos sinulla on

 • IgA-vaje tai -puutos
 • mannoosia sitovan lektiinin puutos
 • komplementtitekijä C4:n osittainen vaje.

Immuno­suppres­siivinen syöpähoito

Kuulut rokotettavaan ryhmään, jos

 • olet saanut kahden vuoden sisällä solunsalpaajahoitoa
 • olet saanut vasta-ainehoitoa leukemiaan tai lymfoomaan edellisten kahden vuoden aikana.

Autoim­muu­ni­sai­rauksien hoito immuno­suppres­sii­visilla biologisilla lääkkeillä tai JAK-estäjillä

Kuulut rokotettavaan ryhmään, jos

 • sinulla on autoimmuunisairaus (esimerkiksi selkärankareuma, nivelreuma, niveltulehdukset, haavainen paksusuolentulehdus, Crohnin tauti ja psoriaasi), jota hoidetaan
  • millä tahansa biologisella lääkkeellä tai
  • JAK-estäjällä (kauppanimiä Xeljanz / tofasitinibi, Olumiant / barisitinibi, Rinvoq / upadasitinibi, Jyseleca / filgotinibi).

Et kuulu vielä rokotettavien ryhmään, jos

 • käytät hoitoosi pelkästään kortikosteroidilääkitystä, metotreksaattia (kauppanimiä Trexan, Metoject), atsatiopriinia (Azamun, Imurel), siklosporiinia (Sandimmun), sulfasalatsiinia (Salazopyrin) tai hydroksiklorokiinia (Oxiklorin).

Dialyysi ja vaikea krooninen munuaisten vajaatoiminta

Kuulut ryhmään, jos

 • saat dialyysihoitoa tai
 • sinulla on loppuvaiheen munuaisten vajaatoiminta (GFR-arvo alle 15 ml/min).

Ryhmään eivät kuulu

 • lievä, kohtalainen ja vaikea munuaisten vajaatoiminta, jolloin GFR-arvo on yli 15 ml/min
 • muut munuaissairaudet.

Pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV

Kuulut ryhmään, jos sinulla on

 • todettu HIV ja CD4-auttajasolujesi taso on alle 200 x 10E6 solua /l.

Et kuulu ryhmään, jos sinulla on

 • todettu HIV ja CD4-auttajasolutasosi on yli 200 x 10E6 solua /l.

Lääkärin arvioima muu vaikea-asteinen immuno­suppres­siivinen tila

Näissä tapauksissa sinulla tulee olla kyseistä sairautta hoitavan lääkärin kannanotto siitä, että sinulla on vaikea-asteinen immunosuppressiivisen tila ja tämän vuoksi tarve 3. koronarokoteannokselle.