Olet tässä

Hoitoonpääsy

Hoitoon pääsy

Kansanterveyslain (15 b§ 2004/855) mukaan terveyskeskuksen tulee järjestää toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen. Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut terveyspalvelujen saannin aikarajat.

Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut toimintayksikköön. Tämän tekee lähettävä lääkäri lähetettä tehdessään perusterveydenhuollossa. Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä tarpeelliseksi arvioitu hoito tulee erikoissairaanhoidossa järjestää kuuden kuukauden kuluessa.

Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tarpeellinen hoito tulee järjestää kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.

Kiireelliseen hoitoon on kuitenkin päästävä välittömästi.

Kiireettömään hoitoon pääsy ja välitön yhteydensaanti avosairaanhoidon vastaanotoilla

Terveyskeskuksissa on käytössä puhelinjärjestelmä, joka toimii takaisinsoiton periaatteella arkisin klo 9-14.

  • Hoidon tarpeenarviointi: Puhelimitse välittömästi, sairaanhoitajan vastaanotolla 0-3 pv:n kuluessa
  • Sairaanhoitajan vastaanotto: Viimeistään seuraavana arkipäivänä

PPKY Selänteessä asiakkaat hoidetaan hoitotakuun kriteerien mukaisesti.

  • Kiireellisyys luokituksen mukaan aika vastaanotolle on pystytty järjestämään kolmen kuukauden sisällä.
  • Lääkärin vastaanoton odotusajat vaihtelevat lääkäritilanteen mukaan. Alkuvuoden 2021 aikana odotusajat ovat olleet 1 - 3 viikon mittaisia.
  • Asiakkaan halutessa ajan tietylle lääkärille, voi jonotusaika olla pidempi.
22.2.2022 Haapajärvi Pyhäjärvi Reisjärvi
Odotusaika 4 vkoa 3 vkoa 4 vkoa

Hoitoon pääsytiedot koskevat kiireetöntä hoitoon pääsyä. Kiireellinen potilaan hoito ja tutkimus toteutetaan sairauden edellyttämällä tavalla.

22.2.2022 Hoitotyön johtaja

Hoidon saatavuus suunterveydenhuollossa

Välitön yhteyden saaminen suun terveydenhuollon ajanvaraukseen virka-aikana toteutuu.

  • Hoidon tarpeenarviointi: Puhelimitse välittömästi, HML vastaanotolla 0-3 pv:n kuluessa
  • Terveydenhuollon ammattihenkilön suorittama hoidon tarpeen arviointi toteutuu vähintään kolmen päivän kuluttua yhteydenotosta.
  • Hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi arvioitu hoito järjestyy viimeistään 6 kk kuluttua, keskimäärin 2–4 kuukauden kuluessa.
18.3.2022 Haapajärvi Pyhäjärvi Reisjärvi
Odotusaika 10 vkoa 8 vkoa 10 vkoa

18.3.2022 Johtava hammaslääkäri

Hoidon saatavuus, oma erikoissairaanhoito

Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä tarpeelliseksi arvioitu hoito tulee erikoissairaanhoidossa järjestää kuuden kuukauden kuluessa.

20.7.2021 Toimiala Somaattinen erikoissairaanhoito Psykiatrinen erikoissairaanhoito
Odotusaika   n.2-3 kk 3-5 kk kuluessa

20.7.2021 Ylilääkäri