Fysioterapia

Fysioterapiassa arvioidaan ja tuetaan kaiken ikäisten asiakkaiden terveyttä, liikkumista ja toimintakykyä heidän toimintaympäristössään yksilö- tai ryhmätoimintana.

Tavoitteena on asiakkaan jäljellä olevien voimavarojen lisääminen omatoimisena liikunta- ja toimintakyvyn ylläpitämisenä. Asiakkaalle ohjataan keinoja toiminta- ja liikuntakyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tarvittaessa hankitaan tarpeelliseksi arvioidut apuvälineet arjen helpottamiseksi.

Voit hakeutua terveyskeskuksen fysioterapiaan lääkärin tai sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen lähetteellä, kun toimintakykysi heikkenee sairastumisen, leikkauksen tai tuki- ja liikuntaelin oireiden vuoksi.
Voit hakeutua ennaltaehkäisevään ohjaukseen ja  neuvontaan huomatessasi  toimintakyvyssäsi vaikeuksia tai tuki- ja liikuntaelinoireita arjen toiminnoissa.

Selänteen kuntoutus/fysioterapia/apuvälineasiat puh. 044 445 7767 avoinna klo 8-15.

Mikäli haluat yhteyden:

  • Haapajärven kuntoutukseen, valitse yksi(1)
  • Pyhäjärven kuntoutukseen, valitse kaksi(2)
  • Reisjärven kuntoutukseen, valitse kolme(3)

Ryhmäkuntoutus

Ppky Selänteen fysioterapiassa järjestetään  asiakkaiden liikunta- ja toimintakyvyn tukemiseksi harjoitusryhmiä. Ryhmät jakautuvat harjoitusterapiaryhmiin ja ohjaajajohtoisiin ryhmiin. Harjoitusterapiaryhmiin asiakkaalle laaditaan yksilöllinen harjoitusohjelma, jota asiakas toteuttaa itsenäisesti ryhmäajalla fysioterapeutin valvonnassa. 
Ohjaajajohtoiset ryhmät ovat erilaisia läheteryhmiä, kuten kuntosali-, tasapaino- ja allasryhmiä sekä jatkokuntoutusarviointiryhmiä.

Ryhmiin asiakkaat ohjautuvat lääkärin tai sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen suosituksen perusteella fysioterapeutin arvion jälkeen.

Yhteystiedot:

Selänteen kuntoutus/fysioterapia/apuvälineasiat puh. 044 445 7767 avoinna klo 8-15.

Mikäli haluat yhteyden:

  • Haapajärven kuntoutukseen, valitse yksi(1)
  • Pyhäjärven kuntoutukseen, valitse kaksi(2)
  • Reisjärven kuntoutukseen, valitse kolme(3)

Kuntoutuksen osastonhoitaja:
p. 040 180 8951