Olet tässä

Asunnon muutostyöt ja välineet

Kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos vaikeavammainen henkilö vammansa ja sairautensa takia niitä välttämättä tarvitsee suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista.

Korvattavia asunnon muutostöitä ovat henkilön vamman tai sairauden vuoksi suoritettavat välttämättömät rakennustyöt, esim. ovien leventäminen, kynnysten poistaminen, luiskien rakentaminen, kylpyhuoneen ja wc:n muutostyöt sekä vastaavat muut henkilön vakituisessa asunnossa suoritettavat rakennustyöt. Muutostöiden suunnittelu ja esteiden poistaminen asunnon välittömästä läheisyydestä kuuluvat korvattaviin muutostöihin.

Korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet, kuten näkövammaisen kodin valaistusmuutostyöt tai vaikeasti kuulovammaisen asumisturvallisuutta lisäävä hälytysjärjestelmä.

Uudisrakentamisessa tulee jo suunnittelussa huomioida kaikki vamman tai sairauden edellyttämät tarkoituksenmukaiset ratkaisut. Vammaispalvelulain mukaan uudisrakentamisessa korvataan vamman tai sairauden aiheuttamat lisäkustannukset.

Mikäli hakijalla ei ole oikeutta vammaispalvelulain mukaisiin asunnon muutostöihin, niin hän voi hakea Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lta iäkkäiden ja vammaisten asuntojen korjaamiseen myönnettävää korjausavustusta. Avustusta voidaan myöntää myös kuntotutkimukseen ja perusparannuksen suunnitteluun. ARA:n avustukset ovat tulosidonnaisia etuuksia. Avustuksia haetaan ARA:n verkkoasioinnin kautta. ARA käsittelee hakemuksen, tekee avustuspäätöksen ja maksaa myönnetyn avustuksen hakijalle avustettavien toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen.

LINKKI ARA:n sivuille

https://www.ara.fi/fi-FI