Asumispalvelut

Kehitysvammaisten asumista järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Asumispalveluiden tarve määritellään palvelusuunnitelmassa. Apuna käytetään toimintakykymittaria ja asumisluokittelua, jotka auttavat oikean asumismuodon löytämisessä asiakkaalle. Asumispalvelut luokitellaan tuettuun asumiseen, palveluasumiseen ja tehostettuun palveluasumiseen.

Tehostetulla palveluasumisella  tarkoitetaan asumispalvelua, jossa on henkilökunta on paikalla ympärivuorokauden. Palveluasumisella  tarkoitetaan ei-yövalvotun asumisyksikön asumispalveluja. Tuettu asuminen tarkoittaa asiakkaan omaan asuntoon järjestettäviä ohjaus- ja tukipalveluja.

PPKY Selänteellä on yksi oma kehitysvammahuollon tehostetun palveluasumisen yksikkö Mäntykoti Reisjärvellä. Lisäksi tehostettua palveluasumista ja palveluasumista ostetaan alueen palveluntuottajilta ja kolmannen sektorin toimijoilta. Tuettua asumista järjestetään jokaisella paikkakunnalla omana toimintana.

Asumispalveluihin hakeutuminen:

Asumispalveluihin hakeudutaan kehitysvammapalveluhakemuksella. Hakemus toimitetaan palveluohjaajalle, joka tekee palvelutarpeen arvioinnin. Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen hakemus käsitellään moniammatillisessa työryhmässä, johon kuuluvat kehitysvammahuollon palveluohjaajat, palveluesimies, vastaava ohjaaja, sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja sekä vammaispalvelujohtaja. Kirjallisen päätöksen työryhmän esityksen perusteella tekee terapia- ja vammaispalvelujohtaja.

 

Palveluista peritään lakisääteiset asiakasmaksut, jotka vahvistetaan kuntayhtymänhallituksessa vuosittain. Hinnasto liitteenä alla