Olet tässä

Apuvälinepalvelut

Oikein valituilla apuvälineillä voidaan edistää ja tukea asiakkaan toimintakykyä ja kuntoutumisen tavoitteita. Apuvälinepalveluprosessi on aina yksilöllinen. Apuvälineen arvio tehdään yksilöllisesti terveyskeskuksessa, asiakkaan kotona tai apuvälineen hankintapaikassa.

Selänteen kuntoutus/fysioterapia/apuvälineasiat puh. 044 445 7767 avoinna klo 8-15.

Mikäli haluat yhteyden:

 • Haapajärven kuntoutukseen, valitse yksi(1)
 • Pyhäjärven kuntoutukseen, valitse kaksi(2)
 • Reisjärven kuntoutukseen, valitse kolme(3)

Apuvälinelainaamot ovat avoinna ilman ajanvarausta seuraavasti:

 • Haapajärvi: ma-pe klo 8.00-9.00 ja ke klo 16.00-17.00
 • Pyhäjärvi: ma-pe klo 8.00-9.00
 • Reisjärvi: ma klo12.00-13.00, ke-to klo 8.00-9.00

Apuvälinetoimintaamme kuuluvat:

 • apuvälineiden hankinta, sovitus ja käytön opetus
 • neuvonta ja ohjaus
 • lainausaika ja kokeilu kuntoutusasiantuntijan arvioinnin perusteella
 • lainattujen apuvälineiden huollot
 • apuvälineasennukset

Erikoissairaanhoito (OYS/OAS/SOITE) vastaa mm. lasten ja aistivammaisten (näkö, kuulo, kommunikointi) apuvälineistä sekä sähköpyörätuolien ja ympäristönhallintalaitteiden lainauksesta. Erikoissairaanhoidosta lainatut apuvälineet palautetaan lainattuun yksikköön. Apuvälineitä lainataan maksutta Selänteen asukkaille.

Laina-ajan päätyttyä tai käyttötarpeen loputtua apuvälineet tulee palauttaa välittömästi siihen apuvälinelainaamoon, mistä apuväline on lainattu. Eräpäivän ylittäneestä palauttamattomasta apuvälineestä tulee palautuspyyntökirje/-viesti, missä on maininta apuvälineen hankintahinnan perimismahdollisuudesta.

Asiakas palauttaa erikoissairaanhoidosta lainaamansa apuvälineen takaisin erikoissairaanhoitoon (OYS/OAS/SOITE).

Yhteystiedot:

Selänteen kuntoutus/fysioterapia/apuvälineasiat puh. 044 445 7767 avoinna klo 8-15.

Mikäli haluat yhteyden:

 • Haapajärven kuntoutukseen, valitse yksi(1)
 • Pyhäjärven kuntoutukseen, valitse kaksi(2)
 • Reisjärven kuntoutukseen, valitse kolme(3)


Haapajärvi
Männistönkatu 6
85800 Haapajärvi

Pyhäjärvi
Toipilaspolku 6
86800 Pyhäsalmi

Reisjärvi
Savikontie 1
85900 Reisjärvi

Sähköpostit
etunimi.sukunimi [at] selanne.net