PPKY Selänteessä aloittaa Kotisairaalayksikkö 1.9.2021

Selänteessä toimii kotisairaala omana yksikkönä arkisin ja viikonloppuisin klo 7- 22. Kotisairaala toimii Haapajärven, Pyhäjärven ja Reisjärven alueella.  Sairaanhoitaja on pääsääntöisesti yksin työvuorossaan kotisairaalassa ja asiakkaita hoidetaan edelleen myös muissa yksiköissä. Kotisairaalatoiminta jatkuu kotihoidossa kotihoidon omille asiakkaille, tehostetussa palveluasumisessa ja poliklinikalla avoasiakkaiden osalta. Yhteistyötä tehdään kiinteästi ja asiakasta hoidetaan yhdessä eri yksiköiden kanssa.

Kotisairaalatoiminnalla tarkoitetaan lääkärijohteista, moniammatillista toimintaa, jossa lääkäri arvioi ja määrittää potilaan soveltuvuuden kotisairaalapotilaaksi sairauden ja yleistilan perusteella. (Terveydenhuoltolain 25§ mukaista toimintaa). Kotisairaalaan tullaan asiakkaaksi aina lääkärin lähetteellä.
 
Kotisairaalassa hoidetaan akuuttia sairaalahoitoa vaativat potilaat kotona tai tarvittaessa kotiin verrattavassa hoitopaikassa. Kotisairaala asiakas voi myös itse käydä terveyskeskuksessa saamassa hoitoa, mikäli hänen toimintakykynsä sen sallii. 
Kotisairaala asiakkaalle voidaan järjestää kuntoutusta tarpeen mukaan. Hoito on aina lyhytaikaista ja hoitoon liittyy aina akuutti tarve.  Palliatiivinen hoito ja saattohoito voivat kestää pidempään.
 
Kotisairaalassa voidaan hoitaa ympärivuorokautista seurantaa vaativat kaiken ikäiset asiakkaat. Esimerkiksi leikkausten jälkeinen jatkohoito ja kuntoutus, erilaisten infektioiden hoito, haavan hoidot, kivunhoito sekä palliatiivinen ja saattohoito. Kotisairaalahoitoa suunniteltaessa otetaan aina huomioon sairaus, kodin kokonaistilanne ja mahdolliset muut kotona asuvat henkilöt.