Pohteen potilas- ja sosiaaliasiamies

Pohteen potilas- ja sosiaaliasiamiehen löydät alueittain: https://pohde.fi/palvelut/potilas-ja-sosiaaliasiamies/

Potilas- ja sosiaaliasiamieheltä saat ohjeita ja neuvoja terveyden- ja sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksiin ja asemaan liittyvistä asioista.

Voit olla yhteydessä potilas- ja sosiaaliasiamieheen, kun
– sinulla on kysyttävää asiakkaan ja potilaan asemasta ja oikeuksista
– tarvitset apua muistutuksessa, kantelussa tai potilas- ja lääkevahinkoilmoituksissa
– tarvitset ohjausta ristiriitatilanteiden ratkaisussa.