Äitiyden selvittäminen

aitiys

Äitiyslaki astui voimaan huhtikuussa 2019. Sen mukaan lapsella voi olla kaksi äitiä lapsen syntymästä lähtien. Lapsen synnyttäneestä naisesta tulee automaattisesti äiti. Synnyttäneen äidin naispuolisesta kumppanista (avioliitto, rekisteröity parisuhde tai avoliitto) ei tule automaattisesti lapsen vanhempaa lapsen syntyessä. Äitiys voidaan tunnustaa, jos raskaus on alkanut 1.4.2019 jälkeen hedelmöityshoidolla tuntemattoman luovuttajan sukusoluilla ja vanhemmilla on esittää asiasta hoitosuostumus ja hedelmöityshoitotodistus. Äitiyden vahvistamisen edellytyksenä on, ettei lapsen isyyttä ole todettu eikä sitä voida todeta tai vahvistaa.

Äitiys voidaan tunnustaa neuvolassa jo raskauden aikana, jos kaksi naista on hakenut yhdessä hedelmöityshoitoa 1.4.2019 jälkeen ja lapsi on syntynyt hoidon tuloksena.

Äitiyden selvittäminen lapsen syntymän jälkeen lastenvalvojan luona

Jos lapsen äiti ei ole lapsen syntymähetkellä avioliitossa miehen kanssa, Digi- ja väestötietovirasto ilmoittaa avioliiton ulkopuolella syntyneestä lapsesta lapsen äidin kotikunnan lastenvalvojalle. Jos lapsen äitiyttä ei ole tunnustettu ennakollisesti raskausaikana, lähettää lastenvalvoja lapsen synnyttäneelle äidille yhteydenotto- ja ajanvarauspyynnön isyyden/äitiyden selvittämiseksi. 

Äitiyden selvittäminen edellyttää kummankin vanhemman henkilökohtaista asiointia lastenvalvojalla. Pääsääntöisesti vanhemmat asioivat yhtä aikaa lastenvalvojalla, mutta selvittämisen voi panna vireille myös joku asianosaisista yksin. Vanhempien tulee esittää asioinnilla hedelmöityshoitotodistus, josta ilmenee, että siittiöt luovuttanut mies ei ole asettanut rajoituksia sukusolujen käytölle, eikä ole antanut suostumusta isyyden vahvistamiseen. Lisäksi vanhempien tulee esittää hoitosuostumuslomake ja voimassa olevat henkilöllisyystodistukset. 

Lastenvalvoja lähettää valmiit äitiyden tunnustamista ja selvittämistä koskevat asiakirjat Digi- ja väestötietovirastoon, joka vahvistaa äitiyden ja lähettää päätöksen suoraan vanhemmille. Lapsen syntymän jälkeisen äitiyden tunnustamisen yhteydessä vanhemmat voivat allekirjoittaa myös sopimuksen lapsen yhteishuoltajuudesta. Lastenvalvoja vahvistaa sopimuksen äitiyden vahvistamisen jälkeen. 

Äitiyslaki 

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi [at] selanne.netid="LPlnk158612" rel="noopener noreferrer" target="_blank"

Haapajärven perheoikeudelliset palvelut

sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja 

Elisa Ollila

puhelinaika ma-to 12-13

puh 040 3008231

Reisjärven perheoikeudelliset palvelut

sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja 

Elisa Ollila

puhelinaika ma-to 12-13

puh 040 3008231


Pyhäjärven perheoikeudelliset palvelut

sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja 

Elisa Ollila

puhelinaika ma-to 12-13

puh 040 3008231